Hoe groen zijn de partijprogramma’s?

Bond Beter Leefmilieu heeft zich de voorbije dagen verdiept in de diverse partijprogramma’s. We zijn op zoek gegaan naar de essentie en de details van de milieuprogramma’s van de politieke partijen. U kan de programma’s ook zelf lezen, maar indien u daar de tijd niet voor hebt, en toch een beter inzicht wil, dan kan wat volgt u helpen.    

Eén waarschuwing: wat u leest is niet de enige en ultieme waarheid. Het is een kritische evaluatie van de programma’s. Een ander zou ongetwijfeld andere accenten leggen. Maar als abonnee kent u ons, en weet u wat onze analyses waard zijn. U bent dus zelf kritisch genoeg om uw eigen lezing te maken.

En voor alle duidelijkheid: wij geven geen kiesadvies. Kiezen, dat kan u beter zelf.

Klimaatbeleid