Herbekijk het infomoment voor lokale besturen over Maai Mei Niet (2023)

Heb je het webinar van 20 maart 2023 gemist? Geen probleem, je kan ze gewoon herbekijken.

Herbekijk het webinar hier! 

We laten experten aan het woord die het belang van ecologisch maaibeheer voor onze biodiversiteit uit de doeken doen. En aan de hand van praktijk getuigenissen leer je bij hoe je ecologisch maaibeheer op duurzame wijze kan verankeren in jouw gemeente.

Sprekers: 

  • Het belang van ecologisch graslandbeheer voor de biodiversiteit, ook na Maai Mei Niet (Wouter Vanreusel, Natuurpunt)
  • Ecologisch maaibeheer in stedelijke context: een getuigenis uit Oostende (Lies Van Lierde en Jessie Willaert, directie openbaar domein Oostende)
  • Ecologisch groenbeheer in provinciale domeinen (Tom De Visschere, adjunct-adviseur Groendienst, provincie West-Vlaanderen)
  • Verfraaiing van ongemaaid gazon met biologische bloembollen (Yacine Ryckebusch, VELT)
  • Aanbod naar burgers: De Tuinrangers (Werner Van Craenenbroeck, De Tuinrangers)
  • Communicatiepakket voor lokale besturen (Jasper Wouters, Bond Beter Leefmilieu)

Organisatie: Bond Beter Leefmilieu, VELT en Het Ministerie voor Natuur

Velt