G8 landbouwtop houdt vast aan oude remedies

Om de voedselcrisis te bestrijden willen de landbouwministers van de G8 de voedselproductie verhogen, toegang tot voedsel verbeteren en investeringen in landbouw en platteland verhogen.. Om dat te bereiken willen ze evenwel vasthouden aan de verdere globalisering en uitbouw van het vrije marktsysteem. Dat staat in de slotverklaring die resulteert uit een driedaagse bijeenkomst in Italië.  Business as usual dus, en haaks op de wetenschappelijke aanbevelingen van het IAASTD rapport, waarin de multifunctionele, duurzame, kleinschalige en agro-ecologische landbouw naar voor wordt geschoven als het antwoord aan de voedselcrisis.

Toch willen de landbouwministers enkele correcties overwegen. Om prijsschommelingen te verzachten en voedselzekerheid te vrijwaren, moet de haalbaarheid van een internationaal systeem van voorraadbeheer onderzocht worden. Hier en daar hebben de ministers ook aandacht voor duurzaamheid en leefmilieu. Zo zien ze de noodzaak in van meer investeringen in duurzame landbouw, plattelandsontwikkeling en milieubescherming, met respect voor biodiversiteit.

De invloed van klimaatverandering moet worden tegengegaan en natuurlijke hulpbronnen als bos en water moeten duurzaam beheerd worden. Over de invloed van landbouw óp klimaatverandering wordt weinig of niets gezegd.

De G8 kiezen wel voor de ontwikkeling en het commercialiseren van tweede generatie biobrandstoffen. Deze specifieke G8-landbouwontmoeting werd voor de eerste maal in de geschiedenis georganiseerd en moest beleidsvoorstellen over de heersende voedselcrisis behandelen vóór de effectieve G8-topontmoeting in juli. Naast de 8 invloedrijkste industrielanden, namen ook de landbouwministers van Brazilië, China, India, Mexico, Zuid-Afrika, Argentinië, Australië, Egypte en (Europees voorzitter) Tsjechië deel aan de top.

Ook de Europese Commissie en verschillende VN-agentschappen waren uitgenodigd. In hoeverre ook werkelijk in verduurzaming zal geïnvesteerd worden, wordt beslist op de top in juli. Ook de steun die zal gegeven worden aan de lokale, kleinschalige landbouw, die volgens zowel het IAASTD-rapport als de ontwikkelings-ngo’s veel te weinig aandacht krijgt, valt nog af te wachten.

Wij zijn benieuwd.

Landbouw