Europees Parlement wijst nieuw energielabel af… of toch niet?

De laatste weken is er op Europees niveau nogal wat commotie ontstaan over het energielabel. Het label, dat met een letter van A tot G aangeeft of je al dan niet een zuinig toestel voor je hebt, is welbekend, maar de normen van de niveaus zijn hopeloos achterhaald. Producten met A-label garanderen al lang niet meer dat het energie-efficiënt is. I.p.v de normen van de verschillende niveaus regelmatig te verscherpen, opteerde de Europese Commissie, onder druk van de producenten, voor een nieuw systeem. Afhankelijk van de productgroep , zou het efficiëntste product een label A -20% krijgen, of A -40%, enz… Als consument weet je daardoor wel hoeveel beter het product scoort ten opzichte van een product met A-label. Maar het zal wel wat opzoekingwerk vergen om te weten hoeveel efficiënter het kan. Voor de ene productgroep zou A -40% de beste score zijn, voor de andere A -60%.

Op 6 mei lag er bij het Europees Parlement een concreet voorstel inzake  televisies, diepvriezers en koelkasten op tafel. Bij de Parlementairen klonk – terecht - gemor over de verwarring die het nieuwe systeem zou zaaien bij de consumenten. Maar dit heeft zich maar gedeeltelijk vertaald in een consequent stemgedrag. Zo is het nieuwe energielabel voor televisies wel afgewezen, maar niet voor koelkasten en diepvriezers.  Dit laatste is in strijd met de herziening van de kaderrichtlijn inzake energielabeling. De dag voordien  - op 5 mei -  stemde het Europese Parlement tegen elke visuele wijziging van het bekende A – G systeem. Deze stemming gebeurde in eerste lezing, en het beleidsproces voor deze herziening heeft nog een hele weg te gaan. Stel dat het nieuw verkozen Parlement straks voet bij stuk houdt, dan zal dit er ook toe leiden dat het zopas goedgekeurde voorstel voor koelkasten en diepvriezers… opnieuw zal moeten worden aangepast.

Energiebesparing