Europees Parlement slaat alarm over nanotechnologie

Het Europese Parlement klaagt het gebrek van de Europese commissie om nanotechnologie te reguleren aan in een recent verschenen bijzonder kritisch ontwerprapport.

Nanotechnologie is het geheel van methodes en instrumenten waarmee functionele structuren op nanometerschaal worden gemaakt en gebruikt. Hoe klein is een nanometer? Eén nanometer (nm) is het miljoenste van een millimeter. Ter vergelijking: een menselijk haar is ongeveer 80.000 nm dik en een griepvirus heeft een diameter van ongeveer 100 nm. Nanomaterialen zijn materialen van enkele honderden nanometer en kleiner.

Dit ontwerprapport stelt vast dat de (eco)-toxicologische effecten van dergelijke nanomaterialen onvoldoende gekend zijn, terwijl toch al honderden producten op de Europese markt nanomaterialen bevatten. De Europese commissie besteed disproportioneel veel subsidies aan het ontwikkelen van toepassingen van nanomaterialen, maar investeert nauwelijks in onderzoek naar de toxicologische impact van die materialen op mens en milieu. In bepaalde gevallen zijn er aanwijzingen dat nanovezels een groter gevaar voor de gezondheid zouden kunnen opleveren dan asbest. Er is dus dringend nood aan meer onderzoek naar en informatie over de potentiële gevaren van nanomaterialen. Het gebrek aan duidelijkheid zou uiteindelijk in het nadeel van nanotechnologie kunnen gaan spelen. Het zou spijtig zijn zo het kind met het badwater weg te gooien.

Het Europees parlement is niet principieel negatief tegenover nanotechnologie, maar eist wel duidelijkheid over de potentiële toxicologische gevaren voor die producten aan consumenten worden verkocht. Het Europees Parlement verwacht dan ook dat consumenten hierover ingelicht worden en eist dat producten die nanomaterialen bevatten als dusdanig gelabeld worden.