Energiestudie VBO: grote ruimte voor verbetering energie-efficiëntie tegen 2030

Goed nieuws: het energiegebruik in België kan voor haast alle sectoren veel efficiënter. Zowel de industrie, als ook de andere maatschappelijke sectoren kunnen tegen 2030 veel zuiniger omspringen met hun verwarming, productieprocessen en transport. Dat moet blijken uit een studie van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) die op 22 april 2009 werd voorgesteld. “Een welkome boodschap,” vindt Bram Claeys, adviseur energiebeleid bij Bond Beter Leefmilieu. “De uitdagingen zijn groot: klimaatverandering, energieafhankelijkheid en economische crisis dwingen ons om minder energie te gebruiken.” De studie die het VBO vandaag voorstelt, is een interessante bijdrage aan het debat over hoe we in België deze uitdagingen zullen aanpakken.

En we hebben nog beter nieuws: deze studie laat maar de eerste stappen zien. Ze onderzoekt hoe ver we raken met meer efficiëntie. Dat betekent: hetzelfde doen als vandaag, maar dan beter. Maar de studie laat het veel grotere potentieel ongemoeid van een transitie naar structureel andere productie- en transportmodellen. Zo wordt er bijvoorbeeld onderzocht wat in de transportsector het effect kan zijn van betere motoren. Maar we kunnen veel meer energie winnen door massaal over te schakelen naar alternatieve transportmiddelen, en door een meer lokale productie en consumptie. Daarvoor is onder andere wegbeprijzing (slimme kilometerheffing) nodig.

Ook de energie-efficiëntie in de industrie kan ontzettend veel beter, door over te schakelen naar productieprocessen en producten op biologische en niet langer op fossiele basis. Een omvattende transitiestrategie kan dit verzekeren. Van een industriefederatie als het VBO, verwachten we hierover in de toekomst verder samen na te kunnen denken.

Thomas Leysen, voorzitter van het VBO, lanceerde ter gelegenheid van de studie het idee om een "groene bank" op te richten. De bank zou de opbrengsten van de veiling van CO2-emissierechten krijgen, en moeten gebruiken om grote energie-investeringen in bedrijven te steunen. Een interessant idee, en zeker compatibel te maken met ons voorstel om de helft van de opbrengst in het Zuiden, en de helft in België te gebruiken.

 

Energiebesparing