Duurzame ambities? Daag jouw gemeentebestuur uit!

Lees hier ons inspiratieboek.

De lokale verkiezingen zijn in aantocht. Een uitgelezen kans om gemeentebesturen te inspireren met een aantrekkelijke toekomstvisie. Daag hen uit om duurzame ambities en acties op te nemen in hun partijprogramma’s én in de bestuursakkoorden die na de verkiezingen volgen. In dit inspiratieboek geven we je een aantal handvaten.

2024 wordt een druk verkiezingsjaar. Niet enkel zullen we in juni nieuwe Europese, federale en Vlaamse parlementsleden moeten kiezen. In oktober mogen we naar de stembus om onze lokale (en provinciale) vertegenwoordigers aan te duiden. 

Die gemeenteraadsverkiezingen zijn enorm belangrijk voor ons als milieu- en natuursector. Want het lokale niveau beschikt over heel wat hefbomen om de omslag naar een groene, circulaire en klimaatneutrale samenleving waar te maken.

Een toekomstbeeld en concrete acties

Daarom heeft Bond Beter Leefmilieu samen met tal van experts uit de milieubeweging een inspiratieboek uitgebracht voor een duurzaam gemeentebeleid. In dit inspiratieboek schetsen we een aantrekkelijk toekomstbeeld dat ook in de Vlaamse gemeenten realiteit kan worden. Om dat te bereiken, zijn maatregelen nodig op zes vlakken: mobiliteit, energie en gebouwen, voeding en landbouw, circulaire economie en maakindustrie, open ruimte en natuur en bos. Voor elk thema vind je in ons inspiratieboek een toekomstbeeld 2040 én concrete acties waarmee gemeentebesturen in de komende legislatuur aan de slag kunnen. 

Trek je stoute schoenen aan

Als burger, vrijwilliger bij een lokale natuur- en milieuvereniging of lid van een lokale adviesraad kan je met de voorstellen uit dit boek de komende weken en maanden aankloppen bij lokale partijen en hun verkiezingskandidaten. Daag hen uit om duurzame ambities en acties op te nemen in hun partijprogramma’s én in de bestuursakkoorden die na de verkiezingen volgen. 

Neem het boek door en trek je stoute schoenen aan: organiseer een lokaal debat, analyseer lokale partijprogramma’s of ga in gesprek met burgers en politici. Want je hebt als burger en milieubeweging op het lokale niveau vaak veel meer impact dan je denkt. Lokale politici willen zo veel mogelijk inspelen op de wensen en ideeën van hun bewoners. Dus hoe meer zij geïnspireerd en geënthousiasmeerd worden, hoe meer kans op slagen.

Veel succes, en vooral ook, veel plezier!

Heb je vragen of suggesties over dit boek, contacteer dan klaas.decorte [at] bblv.be (klaas[dot]decorte[at]bblv[dot]be)!