Discussier mee: Vlaamse logistiek — natuurlijke keuze of doodlopend straatje?

Onder de voorbije legislatuur leek de Vlaamse regering een tijdland al haar economische troeven in te zetten op één sector: de logistiek. Dat viel alvast af te leiden uit het onvolprezen ‘Vlaanderen In Actie’-proces dat nog door toenmalig minister-president Yves Leterme werd gelanceerd en later door zijn opvolger Kris Peeters werd gereanimeerd.

Het was al ‘logistiek’ wat de klok sloeg.

Pas in de laatste rechte lijn ontdekte men enkel anderen economische troeven: medische informatica en slimme energienetwerken. Ondanks die late bijsturing (waarvoor applaus), blijft de visie van de politiek op logistiek nogal dubbelzinnig.

Waarom wordt de logistieke sector zo sterk benadrukt?

Terwijl het toch een sector is met bijzonder lage toegevoegde waarde, die bovendien een zeer hoge belasting legt op de schaarse ruimte in Vlaanderen en op onze milieukwaliteit.

Bond Beter Leefmilieu heeft die éénzijdige keuze binnen VIA  steeds betreurd en pleit, samen met een aantal vooraanstaande economen, voor het kiezen van criteria als ‘toegevoegde waarde’, ‘creatie van tewerkstelling’ en ‘milieuimpact’ als basis voor het economisch beleid.

Dan komt ‘logistiek’ automatisch veel lager op de prioriteitsladder te staan. “Ja, maar!” krijgen wij als antwoord, “door onze centrale ligging is de logistieke sector hier sterk vertegenwoordigd. Je kunt die sector toch niet zo maar overboord gooien. Bovendien, zoveel keuze heeft Vlaanderen niet.”

We trachten de komende weken de discussie aan te gaan. Ten slotte zal de volgende Vlaamse regering een aantal keuzes moeten maken. De keuze omtrent logistiek is daarbij cruciaal. We openen het debat met een bijdrage uit de logistieke hoek zelf.

Alex Van Breedam is de vroegere directeur van Het Vlaams Instituut voor de Logistiek en wordt door vriend en tegenstander gezien als een autoriteit op logistiek terrein.Zijn stelling is dat Vlaanderen een natuurlijk biotoop is voor de logistieke sector.

We hopen de komende weken meerdere ‘specialisten’ aan het woord te laten, maar ook uw stem is welkom. Aarzel niet, en reageer op de website OpenRuimte Ademruimte. ‘The floor is yours’