De soap van de geluidskaarten, aflevering 25

In het Vlaams parlement werd Vlaams minister voor leefmilieu Hilde Crevits nogmaals ondervraagd over het uitblijven van de geluidsbelastingskaarten. Die moeten de geluidsoverlast langs grote autowegen, spoorwegen en luchthavens in kaart brengen. De kaarten vormen de basis voor geluidsactieplannen, die het in kaart gebrachte lawaai moeten verminderen.

Normaal moesten die geluidskaarten al in juni 2007 klaar zijn, maar ze zijn er dus nog steeds niet. Nochtans verklaarde de minister in oktober vorig jaar dat die kaarten binnen enkele weken door de regering zouden worden goedgekeurd. Niet dus. Deze keer stelt de minister dat het ministerieel besluit voor de goedkeuring van geluidskaarten, eind januari overgemaakt werd aan de Inspectie van Financiën. Eens die een gunstig advies hebben gegeven, kan de regering de kaarten bekrachtigen. Dan worden ze eindelijk gepubliceerd op het internet.

Vervolgens kan dan gestart worden met het opmaken van de eigenlijke actieplannen. Hopelijk zal daarbij niet evenveel vertraging opgelopen worden als bij de geluidskaarten. Minister Crevits liet het parlement weten dat ze eind 2008 een studie uitbesteedde om een efficiënte strategie tegen geluidshinder door weg- en spoorverkeer te ontwikkelen. De studie heeft een looptijd van één jaar. Het zou echter niet de bedoeling zijn om de resultaten van deze studie af te wachten, vooraleer de geluidsactieplannen worden opgemaakt. Wordt vervolgd…