Crevits tegen illegale export van elektrisch en elektronisch afval

Het verhaal over de illegale export van toxisch elektrisch en elektronisch afval via Vlaamse havens, heeft onze minister van Leefmilieu, Hilde Crevits, aan het denken gezet. Dat leidde tot een aantal nieuwe voorstellen.

België zal pleiten om op Europees niveau de controle in de havens te vereenvoudigen door het onderscheid tussen afval en tweedehandsgoederen te baseren op de gebruikte verpakkingen. Enkel adequaat verpakte toestellen zullen als tweedehandsgoederen aanzien worden.

De minister zal ook nagaan of een verplichte identificatie ingevoerd kan worden van voertuigen of containers die afval vervoeren. Op deze manier zouden controles gerichter kunnen gebeuren. Minister Crevits pleit ook voor een betere samenwerking tussen de verschillende diensten die instaan voor de in-, uit- en doorvoer van afvalstoffen.

Dit zijn stuk voor stuk positieve stappen die ons wat dichter brengen bij het droogleggen van de illegale toxische handel.

Wij voegen er graag nog enkele voorstellen aan toe: de inzameldoelstellingen voor Recupel significant verhogen en de producenten financieel (en niet enkel operationeel, zoals nu het geval is) verantwoordelijk maken voor het verwerken van hun afval.

 

Afvalbeleid