Consument voorstander van het behoud van het vertrouwde energielabel

Een recent onderzoek toont aan dat consumenten het huidige energiela bel op huishoudelijke apparatuur duidelijk vinden en willen behouden. Het label, dat met een letter van A tot G aangeeft of je al dan niet met een zuinige koekast of wasmachine te maken hebt, is welbekend en heeft z’n verdiensten. Het onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van de Britse, Zweedse en Nederlandse regeringen, trapt daarmee open deuren in.

Toch is het helemaal niet zeker of het label in z’n huidige vorm zal voortbestaan. De Europese Commissie wou – onder druk van de bedrijven – afstappen van het systeem A – G, en vervangen door een numerieke schaal. Toestellen met de laagste energie-efficiëntie zouden een cijfer 1 krijgen, en naarmate ze efficiënter zijn, zouden ze een hogere score krijgen. Op het eerste zicht klinkt dit logisch, ware het niet dat per productgroep de hoogste score kan verschillen, en ook in de tijd zal wijzigen.

Consumenten zullen waarschijnlijk niet begrijpen waarom bijvoorbeeld een koelkast een tien zou kunnen krijgen en een afwasmachine maximaal slechts een acht. De Europese onderhandelingen verlopen dan ook moeilijk. Alternatieve systemen steken de kop op. Zo werd de voorbije maanden al voorgesteld om beide schalen toe te passen. Het recentste voorstel wil nu de A-klasse opdelen in A1, A2, A3,  naar analogie met de, ook al niet zeer gewaardeerde, A+, A++, A+++ indeling, die we vandaag ook al zien bij bijvoorbeeld koelkasten.

BEUC, de Europese consumentenorganisatie, blijft pleiten voor het vertrouwde A-G-systeem, en de milieubeweging steunt dit. Wel moet er uiteraard een regelmatige herziening ge beuren van de energie-efficiëntieniveaus. Wat 10 jaar geleden een A kreeg, is al lang verouderd, en zou intussen in een lagere (D of E) klasse moeten vallen.