Bond Beter Leefmilieu steunt groepsvordering Test-Aankoop tegen Volkswagen

Wagens moeten in realiteit even weinig vervuilen als op papier.

Test-Aankoop lanceert vandaag een groepsvordering tegen Volkswagen. Met deze collectieve rechtszaak wil Test-Aankoop de schade door de sjoemelpraktijken van Volkswagen vergoed zien. Bond Beter Leefmilieu steunt deze actie en roept eigenaars van een Volkswagen op om zich aan te sluiten bij dit initiatief.

Volkswagen gebruikte software om de uitstoot van haar wagens te verbergen. Zo stootte de wagens in reële rijomstandigheden veel meer stikstofoxiden (NOx) uit dan wat volgens de Europese normen is toegelaten. Ze veroorzaakte daarmee niet alleen schade aan het leefmilieu en de volksgezondheid, maar bedroog ook de consument.

“Bond Beter Leefmilieu roept eigenaars van een Volkswagen op om zich aan te sluiten bij de groepsvordering van Test-Aankoop. Deze mensen hebben recht op een vergoeding voor de geleden schade. Ze geven daarmee ook aan dat ze gesjoemel met uitstootwaarden niet dulden. Wagens moeten in realiteit even weinig vervuilen als op papier,” zegt Jonathan Lambregs, beleidsmedewerker mobiliteit bij Bond Beter Leefmilieu.

Intussen is duidelijk dat het probleem van te hoge NOx emissies niet beperkt is gebleven tot dieselvoertuigen van Volkswagen. Bond Beter Leefmilieu, Test-Aankoop, Kom Op Tegen Kanker en het Netwerk Duurzame Mobiliteit volgen via een zogenaamde “Coalitie #dieselgate” het dossier verder op en sporen de bevoegde beleidsmakers aan te controleren of autoconstructeurs zich aan de regels houden.

Link naar de actie van Test-Aankoop

Dieselgate Netwerk Duurzame Mobiliteit

Meer over Dieselgate