Bond Beter Leefmilieu kiest voor een groener, leefbaarder en welvarender Vlaanderen

Naar aanleiding van de komende Vlaamse verkiezingen, en met het oog op de volgende legislatuur, formuleerde Bond Beter Leefmilieu 61 voorstellen voor een groener, leefbaarder en welvarender Vlaanderen.

De komende Vlaamse regering staat voor een fenomenale uitdaging. Nauwelijks een jaar terug leek zij te baden in weelde. Nu moet ze Vlaanderen door een drievoudige crisis loodsen: een financiële crisis, een economische crisis en een klimaatcrisis. Ze zal daar enkel in slagen door een geïntegreerde aanpak.

Daarom publiceerde BBL niet ‘zomaar een memorandum’ aan de komende Vlaamse regering en parlement.

Als koepel van de Vlaamse milieu- en natuurverenigingen kiest Bond Beter Leefmilieu er voor om samen met de andere maatschappelijke actoren de hand aan de ploeg te slaan om oplossingen te bedenken, te verdedigen en te realiseren. Die oplossingen moeten Vlaanderen sterker uit de crisisperiode laten komen. Economisch sterker, sociaal sterker en ecologisch sterker. Om dit te kunnen doen is er nood aan een daadkrachtige regering. Een regering die zich bewust is dat het onmogelijk is onze economie op de toekomst te richten, zonder de grote milieu-uitdagingen te integreren in haar denken en handelen. Een regering met visie dus, die niet geregeerd wordt door angst. Een daadkrachtige regering die zelf haar keuzes maakt. Binnen een Europees kader. Maar met een eigen dynamiek. Ecologie mag niet langer gezien worden als een bedreiging voor onze economie en onze welvaart, maar als een uitdaging die we gezamenlijk aankunnen.

Download het memorandum 

Klimaatbeleid