Blijf geloven in je doel

Al in de jaren ‘80 oogsten de actievoerders van Greenpeace bewondering van Tom Dhollander. Zij legden de kiemen voor een leven in het teken van de natuur en het milieu en zijn inzet als gedelegeerd bestuurder van de Voetgangersbeweging. 

1. Wat is je vroegste milieuherinnering?

De gasramp van Union Carbide in 1984, veroorzaakt door besparingen en financieel gewin, sloeg mij al als 10-jarige met verstomming. Ik kreeg daardoor een grote sympathie en bewondering voor de actievoerders van Greenpeace die lijf en leden riskeerden in hun streven naar een betere omgang met milieu en natuur. Ook de beelden van de waterkanonnen van olietankers en walvisvaarders gericht op kleine onschuldige rubberbootjes, van klimteams in hoge torens en van mensen vastgeketend aan poorten of treinstellen, staan me nog helder voor ogen. Toen werd de kiem gelegd om zelf ook aan de slag te gaan voor een betere wereld.   

2. Wat is jouw favoriete plek?

Van kinds af aan ben ik gebeten door de bergen en de ongereptheid die je er kan vinden. Ik merk dat de nabijheid en de rust van natuur me de ruimte geven om stil te staan bij dingen die er echt toe doen. Ik ben er van overtuigd dat meer groen en natuur een meerwaarde kunnen zijn voor onze samenleving. Een strijdpunt, ook in onze contreien.

3. Wanneer deed je voor het laatst iets voor het klimaat, en wat?

Opkomen voor het klimaat lijkt me eerder een levensstijl dan een optelsom van acties: de manier waarop je je verplaatst of waarop je dingen doet, de keuze voor de producten en materialen die je gebruikt.

4. Wat beschouw je zelf als je meest geslaagde actie?

Voor het Infopunt Publieke Ruimte is de insteek ‘klimaat en milieu’ een belangrijk speerpunt als het gaat over ontwerp en inrichting van publieke ruimte. Want de publieke ruimte is een belangrijke sleutel om de klimaatproblematiek aan te pakken: materiaalkeuze, waterinfiltratie, energiebeheer, vergroening, enz. Door de groeiende bewustwording hierover wordt steeds meer publieke ruimte klimaatbewust aangelegd. De effecten daarvan zijn navenant.

5. Welke milieu-organisatie buiten de jouwe, heeft je het meest geïnspireerd het voorbije jaar?

Op allerlei plaatsen en binnen allerlei thema’s zijn organisaties gemotiveerd bezig met het milieu, kiezen is verliezen. Een van de organisaties die er voor mij evenwel uitstak het afgelopen jaar, is het collectief rond Ringland dat er in geslaagd is om met knowhow en volharding een breekijzer te vinden voor vastgeroeste processen met veel financiële belangen.  

6. Hoe overtuig jij mensen van de goede zaak? 

Alles begint bij “practice what you preach”.

7. Welke tip /goede raad zou je graag nog meegeven voor andere mensen in de milieubeweging?

Blijf geloven in je doel, ook al is er veel tegenwind.

De voetgangersbeweging Samen met een groot netwerk van leden en partners zet de Voetgangersbeweging zich dagelijks in voor een voetgangersvriendelijke en voetgangersveilige publieke ruimte. Om haar rol als pleitbezorger voor kwaliteitsvolle en duurzame openbare ruimten optimaal te kunnen vervullen, steunt de organisatie op twee werkingen.
Voetgangersbeweging