Bionerga: waste-to-energy of “a waste of energy”?

Bionerga wil in Houthalen-Helchteren de capaciteit van haar verbrandingsoven verdrievoudiging. Het bedrijf diende een daarom een kennisgevingsnota in bij de MER-cel van de Vlaamse administratie. Deze nota geeft weer wat het bedrijf voorstelt te onderzoeken in het  Milieueffectenrapport (MER). Hierop kan het publiek reageren met constructieve voorstellen voor bijkomend onderzoek. Daarop geeft de MER-cel aan welke bijkomende onderzoek gewenst is bij de voorbereiding van het milieueffectenrapport. Bond Beter Leefmilieu heeft gereageerd met een inspraakreactie.

De belangrijkste opmerkingen van Bond Beter Leefmilieu op dit voorstel van Bionerga situeren zich op het energieverhaal en de zogenaamde noodzaak aan de installatie.

Zo heeft Bionerga het plots niet meer over een afvalverbrandingsinstallatie, maar wel over een energiecentrale. Klinkt goed uiteraard, behalve het feit dat de wijziging enkel om een naamverandering gaat.  Mooi geprobeerd. Maar toch, als we de installatie echt een energiecentrale gaan noemen, dan dient deze de vergelijking te doorstaan met andere energiecentrales, zoals aardgas STEG centrales. Probleem is dat de geplande oven van Biobnerga slechts een energie-efficiëntie van ongeveer 20% heeft en de CO2-uitstoot significant hoger ligt dan die van een aardgascentrale.

Laten we het dan misschien toch maar een afvalverbrandingsinstallatie noemen. Verbranding van niet-recycleerbaar afval maakt onderdeel uit van het Vlaamse integrale afvalbeleid. Het Vlaamse afvalbeleid voor huishoudelijk afval (en gelijkgesteld bedrijfsafval) kiest uitdrukkeklijk  voor het aanhouden van een structurele ondercapaciteit aan verbrandingsinstallaties. Dit dwingt tot  preventie, hergebruik en recyclage. E,n daar wringtr het schoentje bij deze voorgestelde verdrievoudiging van de verbrandingscapaciteit (van 90.000 tot 290.000 ton per jaar):  binnen een aantal jaren zal ze leiden tot een overcapaciteit aan verbranding. De financiële druk die daardoor ontstaat om afval te blijven aanvoeren, staat lijnrecht tegenover alle initiatieven van duurzaam materialenbeheer die momenteel lopen. Het is dus nu het moment om consequente keuzes te maken: inzetten op afvakvervranding of kiezen voor de economische, sociale en ecologische toegevoegde waarde van een kringloopeconomie.

Verbrandingsovens