Biolandbouw: stijgende verkoop, maar productie in Vlaanderen volgt niet

De verkoop van biologische producten is in 2008 sterk toegenomen. In 2008 besteedden de Belgische consumenten 304.6 miljoen euro aan bioproducten, waarmee bio goed was voor een marktaandeel van 1.3% binnen de voedingsuitgaven. Vooral aan biologische groenten, zuivel, fruit en brood besteedde de consument een groot deel van zijn budget. Biologische producten zijn nochtans nog steeds zo’n 33% duurder dan gangbare. Opvallend is dat de inlandse productie niet kan voldoen aan de vraag naar biologische producten.

Het rapport over de biologische landbouw in Vlaanderen werd opgesteld door de afdeling Monitoring en Studie van het departement Landbouw en Visserij. In totaal werd in 2008 op 3492 hectare aan biologische landbouw gedaan in Vlaanderen. Dat betekent een lichte daling ten opzichte van 2007, waarmee we uitkomen op een bioareaal van 0.6% van de totale oppervlakte cultuurgrond in Vlaanderen. In 2008 waren er 230 biobedrijven –evenveel als in 2007- van gemiddeld 15 hectare groot. Ter vergelijking, in gans Europa was in 2007 4.1% van het totale landbouwareaal bio. In Nederland waren er in 2008 1473 biologische boeren en tuinders, met een gemiddelde bedrijfsgrootte van 36.2 hectare. Op 2.6% van het Nederlandse areaal wordt nu biologisch geteeld.

 

In 2008 werd het Strategisch Plan Biologische Landbouw 2008-2012 onderschreven door de minister van landbouw, Bioforum, Boerenbond en ABS. Na lezen van het rapport biologische landbouw 2008 wordt eens te meer duidelijk hoe noodzakelijk de verwezenlijking van de ambities van het Strategisch Plan is om de Vlaamse biosector uit te bouwen tot een sterke en belangrijke sector. Zo stelt Strategisch Plan voorop dat de Vlaamse biosector in 2012 de mogelijkheden die de markt biedt volwaardig moet kunnen invullen en moet bijdragen tot de verduurzaming van de landbouw en de maatschappij. De gehele biologische keten zal duidelijk nog moeten groeien en versterken om die doelstellingen te kunnen realiseren.

Het document “Biologische landbouw in 2008” is hier te vinden: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1274

Landbouw