België steunt verbod transgene maïs niet

De 27 lidstaten van de Europese Unie zijn het al jaren oneens over het al dan niet toelaten van genetisch gemanipuleerde gewassen (GGG’s). Die verdeeldheid bleek maandag nogmaals tijdens een bijeenkomst van het Europese permanente comité voor de voedselketen en dierenwelzijn. Dat is een werkgroep van experten die de Europese Commissie bijstaan bij het ontwikkelen van voedselveiligheidsmaatregelen. Maandag werd aan de experten een oordeel gevraagd over de Franse en Griekse ban op de gg-maïs MON810. MON810 is het enige GGG dat momenteel in Europa geteeld wordt. De Europese Commissie eist dat Frankrijk en Griekenland hun verbod intrekken en verwijst daarbij naar het wetenschappelijke advies van het EFSA (Europese agentschap voor voedselveiligheid). Binnen de expertengroep kon echter geen gekwalificeerde meerderheid voor of tegen gevonden worden. Een meerderheid steunde Frankrijk en Griekenland. België heeft zich bij deze stemming onthouden.

Het dossier wordt nu doorgeschoven naar de Raad van de ministers van Leefmilieu. Als ook daar geen meerderheid wordt gevonden –en dat is zeer waarschijnlijk gezien de grote verdeeldheid onder de lidstaten- zal de Commissie moeten beslissen. De Commissie volgt steevast de adviezen van de EFSA. De facto betekent dat een keuze voor GGG’s. Door haar onthouding neemt België dan ook de facto een standpunt pro GGG’s in.

 

 

Landbouw