BBL ondertekent Mobiliteitsvisie 2020 van De Lijn

Recent stelde De Lijn Mobiliteitsvisie 2020 voor, een ambitieus programma voor de verbetering en verdere uitbouw van het openbaar vervoer in Vlaanderen. Op basis van uitgebreid onderzoek naar verplaatsingen in Vlaanderen, werd een wensnet voor het openbaar vervoer uitgewerkt Het is een blauwdruk voor de interregionale, regionale en stedelijke openbaar vervoersverbindingen. Daarin zitten onder meer nieuwe tram- en buslijnen en lighttrains - trams die gebruik maakt van bestaande spoorwegen - inclusief minimum frequenties en de minimale commerciële snelheid.

Bond Beter Leefmilieu is één van de vele ondertekenaars van de Mobiliteitsvisie 2020. Deze visie kan immers een antwoord bieden op de toenemende congestie, luchtvervuiling en klimaatimpact van het almaar groeiende autoverkeer. BBL engageert zich hiermee om de visie mee te ondersteunen en te verdedigen, onder meer bij de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. BBL is bovendien van mening dat het openbaar vervoernetwerk de ruggengraat moet vormen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Nieuwe woonwijken en bedrijfsactiviteiten moeten zoveel mogelijk opgehangen worden aan dit netwerk. Nu worden nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen quasi volledig geënt op het autowegennet, wat de verkeersknoop alleen maar strakker maakt.

 

Gedeelde mobiliteit