4 Vlaamse steden & gemeenten ontvangen European Energy Award voor hun duurzaam energie- en klimaatbeleid

Hasselt, Lanaken, Lommel en Leuven hebben de internationale European Energy Award ontvangen - © Giorgio Trovato

4 Vlaamse steden & gemeenten ontvangen European Energy Award voor hun duurzaam energie- en klimaatbeleid

Hasselt, Lanaken, Lommel en Leuven hebben de internationale European Energy Award ontvangen - © Giorgio Trovato

Hasselt, Lanaken, Lommel en Leuven hebben het internationale European Energy Award-certificaat ontvangen. Daarmee worden ze beloond voor hun lokale klimaat- en energiebeleid, dat ze dankzij het klimaatmanagement-systeem van European Energy Award een flinke boost hebben gegeven.

In Vlaanderen hebben 293 van de 300 lokale besturen, waaronder ook Hasselt, Lanaken, Lommel en Leuven, het Burgemeestersconvenant ondertekend. Met die ondertekening engageren ze zich om tegen 2030 hun CO2-uitstoot aanzienlijk te reduceren. Om dat engagement om te zetten in praktijk tekenden Hasselt, Lanaken, Lommel en Leuven - in 2018, als allereerste Vlaamse gemeenten - in op het vierjarige begeleidingstraject van European Energy Award (eea). 

European Energy Award pakt knelpunten aan

Eea is een kwaliteitsmanagement- en beoordelingssysteem dat het energie- en klimaatbeleid van lokale besturen een flinke duw in de rug geeft. Het wordt in Vlaanderen gecoördineerd door Bond Beter Leefmilieu (BBL). Koen Reynaerts van BBL: “Het eea-systeem pakt enkele belangrijke knelpunten aan waarmee lokale besturen geconfronteerd worden wanneer ze hun klimaatbeleid uitvoeren. Lokale besturen geven geregeld het signaal dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Eea is in de eerste plaats een monitoringsysteem waarmee steden en gemeenten hun klimaatplannen op elk moment overzichtelijk kunnen analyseren, evalueren en bijsturen.”Voor die bijsturing kunnen ze rekenen op externe adviseurs, van BBL en van European Energy Award. Koen Reynaerts: “Lokale besturen hebben heel wat kennis rond klimaat- en energiebeleid in huis. Een externe expert kan die interne kennis aanvullen met een objectieve blik op het beleid, en met advies dat gebaseerd is op de ervaring van meer dan 1.500 Europese steden en gemeenten die al met eea werken.”Een van de vereisten voor steden en gemeenten die intekenen op het eea-traject, is dat ze een multidisciplinaire stuurgroep oprichten. Daar ligt vaak de sleutel tot succes. Koen Reynaerts: “Al te vaak wordt de realisatie van klimaatactieplannen toegewezen aan één dienst. Maar je kan niet aan klimaatadaptatie beginnen zonder de ruimtelijke ordening te bekijken, bedrijventerreinen te verduurzamen of burgers te sensibiliseren over ontharding. Alles hangt samen, dus moeten de kennis en bevoegdheden die vaak verspreid zitten over verschillende diensten, samengebracht worden.

Het eea-systeem pakt enkele belangrijke knelpunten aan waarmee lokale besturen geconfronteerd worden wanneer ze hun klimaatbeleid uitvoeren.

Het succes van de eea-aanpak in cijfers

European Energy Award biedt ondersteuning aan meer dan 1.500 Europese steden en gemeenten in 13 Europese landen. Het succes van de eea-aanpak is zichtbaar op meerdere vlakken.In eea-gemeenten:

*besparen lokale besturen gemiddeld 40% meer CO2 dan andere lokale besturen;

*wordt dubbel zoveel capaciteit voor de productie van hernieuwbare energie geïnstalleerd;

*ontvangen lokale besturen 5 tot 10% meer financiering via nationale subsidies, omdat ze concrete plannen en projecten hebben.

Gemeente voor de Toekomst European Energy Award