Lieven De Schamphelaere en Wouter De Geest debat

Lieven De Schamphelaere (links) en Wouter De Geest (rechts)

10 quotes uit Connect2Change debat: Lieven De Schamphelaere (Natuurpunt) vs. Wouter De Geest (VOKA)

Lieven De Schamphelaere (links) en Wouter De Geest (rechts)

Hebben we meer natuur nodig of meer technologie nodig in de strijd tegen klimaatverandering? Lieven De Schamphelaere, voorzitter van Natuurpunt, en Wouter De Geest, voorzitter van VOKA gingen in debat tijdens Connect2Change 2020 en vulden elkaar aan: het is evident dat we beiden nodig hebben. Ze schetsten het beeld van een hoogtechnologisch, wild Vlaanderen waar de kansen om gelukkig te zijn voor iedereen groter worden. De accenten verschillen, maar de spirit die er is, ligt dichter bij elkaar dan dat we op dit ogenblik vermoeden.

Bekijk het volledige Connect2Change programma

Het debat in 10 quotes

 1. Dankzij innovatie hebben we grote stappen kunnen zetten in het terugdringen van broeikasgassen, in het hergebruik en verminderen van watergebruik, in het algemeen in het verminderen van gebruik van schaarse materialen.  - Wouter De Geest
   
 2. Natuur en ecosystemen moeten de onderbouw vormen van de nieuwe maatschappij en economie die we zijn aan het opbouwen. Goed werkende ecosystemen zijn essentieel als onderbouw om daarboven de technologische maatschappij, die ook Natuurpunt nastreeft, vorm te geven. - Lieven De Schamphelaere
   
 3. De slechte voorbeelden worden vaak uitgespeeld, maar ook de goede voorbeelden mogen er zijn. Er zijn cases waar industrie, ondernemingsleven en natuurbehoud en diversiteit goed samen werken. Dit zou ook een hart onder de riem zijn voor ondernemers  die mee zorg dragen voor natuur. - Wouter De Geest
   
 4. We gaan naar een landbouwmodel waarbij we landbouwers kwaliteitsvoedsel laten produceren en dankzij een groen-blauwe dooradering het landschap verrijken zodat andere ecosysteemdiensten mogelijk zijn, en dat we landbouwers vergoeden voor de ecosysteemdiensten die dat landschap levert. - Lieven De Schamphelaere
   
 5. VOKA heeft in eerste overheden opgeroepen om een relancebeleid te voeren dat geen relance vormt in de klassieke zin van het woord. We praten over transformatie: we willen het startschot voor de transformatie van onze economie. Het transformatieplan van VOKA gaat over groei, maar wel over gezonde en gedeelde groei. Niet langer groei die zich alleen uit in de naakte winstcijfers. Met gedeelde groei bedoelen we groei die niemand achterlaat in de maatschappij, want ook dat is een belangrijk aspect van duurzaamheid. -  Wouter De Geest
   
 6. We leggen het accent op het groenblauwe aspect van de relance. We willen een relance die ons post-covid in een betere wereld brengt. We vragen dat er veel middelen gaan naar realisaties op het terrein. Er gaat veel geld naar planningsprocessen, evaluaties, consultancies, maar op het terrein gebeurt er weinig. - Lieven De Schamphelaere
   
 7. Tijdens corona kon niet iedereen buiten gaan en in zijn tuin gaan wandelen. Mensen hadden ruimte nodig om naar de natuur te gaan om te ontstressen en het sociaal leven op gang te houden. We hebben geleerd dat we die aspecten moeten meenemen en dat een bedrijfsleven dat daar niet naar kijkt, waarschijnlijk een bedrijfsleven dat geen grote toekomst en visie ontwikkelt en ook op termijn niet succesvol zal zijn. - Wouter De Geest
   
 8. Het gaat over heel grote bedragen waar we geweldige dingen mee kunnen doen. In het kader van de Blue Deal is er 200 miljoen voorzien voor de komende vier jaar voor het herstel van wetlands. Dat is potentieel een geweldige hefboom om het uitzicht van Vlaanderen mee te veranderen. We krijgen het beeld van een hoogtechnologisch maar ook een wat wild Vlaanderen, die combinatie. Waar de kansen om gelukkig te zijn voor iedereen groter worden. - Lieven De Schamphelaere
   
 9. Wanneer we elkaar niet gaan blijven challengen in het zoeken naar oplossingen, dan gaan we niet vooruit raken. - Wouter De Geest 
   
 10. We evolueren van een beziteconomie naar een belevingseconomie. Natuurgebieden bieden de infrastructuur voor een authentieke belevenis. - Lieven De Schamphelaere