Volterra cvso zoekt Projectcoördinator - energie autonomie in lokale plattelandsgemeenschappen

Betaalde job Deeltijds Onbepaalde duur
Plaats van tewerkstelling: Hybride: regio Meetjesland / Watervliet / kantoor ABS (Melle) / van thuis uit
Solliciteren tot

Organisatie

Volterra is een energie burgercoöperatie in het Meetjesland met meer dan 650 coöperanten. We focussen op de ontwikkeling van hernieuwbare energieproductie en energie delen.

De missie van Volterra ligt in collectieve projecten (o.a. grote zonnedaken, wijkbatterijen, warmtenet, …) en niet zozeer in het faciliteren van individuele projecten. We willen een betrouwbare partner zijn voor gemeenten, steden, bedrijven, organisaties en burgers bij het realiseren van de ambitieuze klimaatdoelstellingen.

Met het project “Energie autonomie in lokale plattelandsgemeenschappen” wil Volterra in samenwerking met het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en partners de energietransitie in de landelijke regio van het Meetjesland versnellen door lokaal opgewekte energie voor iedereen toegankelijk te maken via collectieve productie, consumptie en collectief beheer. Dit is een Leader project, wat betekent dat het gesubsidieerd wordt door Europa via de provincie Oost-Vlaanderen. In dit kader zijn we op zoek naar een projectcoördinator om van dit project de komende twee jaar (van juni 2024 tot juni 2026) een succes te maken.

Functie inhoud – wat zijn je taken:

 • verder uitwerken, plannen en operationaliseren van dit Leader project;
 • burgers, lokale overheden, landbouwers en andere bedrijven uit het Meetjesland warm maken voor energetische realisaties en betrekken bij de ontwikkeling van een lokale energiegemeenschap. Organiseren en leiden van infomomenten;
 • nieuwe concepten uitdenken en uitwerken rond energiedelen, energiegemeenschappen en optimalisatie van de energiekost van landbouwbedrijven en andere bedrijven of overheden. Dit in samenwerking met Volterra’s projectleider hernieuwbare energie, onder meer voor de technische uitwerking van de projecten op maat van de energiegemeenschap of klant;
 • energiescans uitvoeren bij bedrijven en organisaties, en nieuwe projecten bij klanten aanbrengen;
 • scouten naar investeringsopportuniteiten voor zonneprojecten (in eerste instantie bij landbouwbedrijven);
 • projectcoördinatie, o.a. organiseren en leiden van overlegmomenten met projectpartners (o.a. Algemeen Boerensyndicaat, lokale besturen, middenveldorganisaties, …), en nauwgezet rapporteren over de resultaten en status van het LEADER project;
 • kennis delen met projectpartners en collega’s.

Vaardigheden en vereisten:

 • Je hebt affiniteit met de visie van Volterra op vlak van duurzame energievoorziening: hernieuwbaar, decentraal, coöperatief en toekomstgericht.
 • Je hebt ervaring of voeling met:
  • energieprojecten in de brede zin, en zonne-energie in het bijzonder;
  • de technische kant van zonne-energie projecten (of bent bereid om je in die wereld in te werken);
  • commercialiseren van energieprojecten;
  • samenbrengen van mensen en organisaties, en hen laten samenwerken;
  • projectmanagement en rapportering (o.a budgetbewaking en halen van deadlines);
  • werken in het Meetjesland.
 • Zelfstandig werken is geen probleem voor jou, en je bent proactief. Je kan vlot ideeën verzamelen en deze ook uitwerken. Tegelijkertijd kan je goed afstemmen met de betrokken partners en de andere teamleden van Volterra en ABS. 
 • Je denkt analytisch en werkt oplossingsgericht. Je hebt de knelpunten (technisch, juridisch…) in een complexe context snel door.
 • Je bent een sterke communicator, zowel mondeling als schriftelijk. Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands.
 • Je hebt een commercieel/technische opleiding afgewerkt, bij voorkeur master of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je beschikt over een rijbewijs B en bent bereid tot flexibel werken, waaronder sporadisch avondwerk (in overleg).

Wat bieden wij aan:

 • een deeltijdse tewerkstelling (80%) en contract van onbepaalde duur met onmiddellijke indienstreding. Je werkt gemiddeld een dag in de week voor ABS met als doel landbouwers te informeren en overtuigen van het belang van burgerenergie in het kader van het LEADER project;
 • een salaris in functie van kennis en ervaring;
 • extralegale voordelen (thuiswerk, flexibele uren en werkvoorwaarden, gepast ICT- en telecomvergoeding);
 • ondersteuning door het delen van kennis; binnen Volterra, vanuit andere burgercoöperaties (REScoops), projectpartners binnen het LEADER project (ABS), binnen een breed netwerk, en vanuit proefprojecten;
 • een job waarmee je actief bijdraagt aan oplossingen voor de klimaatverandering en stijgende energieprijzen, samen met gemotiveerde burgers.

Plaats van tewerkstelling:

Regio Meetjesland /maatschappelijke zetel in Watervliet/ kantoor ABS (Melle)/ van thuis uit.

Solliciteren 

 • Stuur je CV en motivatiebrief naar info@volterra.be t.a.v. Ruben Goethals en vertel ons waarom jij onze gedroomde kandidaat bent. Kandidaturen worden verwacht voor 24/06/2024.
 • Geïnteresseerd of meer informatie? Dan kan je terecht op hetzelfde e-mailadres of telefonisch op het nummer 0473 45 57 88.
 • Uit de binnengekomen kandidaturen selecteren we geschikte kandidaten voor een gesprek. Deze worden hiervan via e-mail op de hoogte gebracht.

Extra informatie over het Leader project

LEADER is een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbij lokale gemeenschappen zelf aan zet zijn om de lokale noden, relevante ontwikkelingsdoelstellingen en gewenste acties te formuleren. Leader wordt gefinancierd met Europese, Vlaamse en provinciale middelen.

Volterra is actief in een regio die bekend staat om haar landelijk karakter. De focus van de vele inspanningen die overheden doen om de energietransitie verder te ontwikkelen ligt voornamelijk op de stedelijke omgeving. Daardoor dreigen landelijke regio’s zoals het Meetjesland niet tijdig mee te surfen op de ontwikkelingen. Met onze Meetjeslandse energiecoöperatie willen we bijdragen om ook de plattelandsbewoners en (landbouw)bedrijven van de fossiele brandstoffen af te helpen. Daarom wil Volterra in dit project, samen met het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) een project uitwerken waarbij

landbouwers worden ontzorgd in de begeleiding naar een meer duurzame energie en een energie autonome regio. Vanuit dit uitgangspunt willen wij plattelandsbewoners helpen en ondersteunen om gedeeltelijk zelf in hun energiebehoefte te voorzien, en tegelijk onbenutte (dak)oppervlakte in te zetten voor een maatschappelijk doel. We willen niet alleen lokaal energie produceren, maar ook zo veel mogelijk de opgewerkte energie ter plaatse gebruiken. Als stapsteen om onafhankelijk te worden van de externe (inter)nationale energievoorziening. Ook werken we hier aan korte keten, maar dan met energie. We zetten zowel in op elektriciteit als op warmte. Op termijn moeten onze inspanningen finaal leiden tot lagere energiekosten en lagere distributie en netkosten door een aanzienlijke verhoging van de productie van lokaal opgewekte groene stroom en slimme distributie. Door in te zetten op groene stroom van eigen bodem en wateropslag dragen we uiteraard ook bij om ons weerbaarder te maken aan de klimaatverandering. Participatie van de buurt in energieprojecten met een eigen identiteit/streekgebondenheid zorgt ook voor een groter draagvlak.