Vogelbescherming Vlaanderen vzw zoekt Medewerker Natuurhelpdesk (voltijds, m/v/x)

Betaalde job Voltijds Bepaalde duur
9100 Sint-Niklaas
Solliciteren tot

Vogelbescherming Vlaanderen vzw is een natuurvereniging die zich inzet voor de bescherming van alle inheemse wilde fauna en haar biotopen. Via een breed vrijwilligersnetwerk activeren we onze leden voor gerichte natuurbescherming op het terrein. We hanteren hierbij een proactieve en sensibiliserende aanpak waarbij we als waakhond van de Vlaamse fauna en haar habitat willen tegemoetkomen aan de noden en vragen die bij natuurliefhebbers en lokale overheden leven.

Voor de uitbouw van onze Natuurhelpdesk zijn we op zoek naar een inhoudelijk medewerker die als bioloog of sterk geïnformeerde natuurliefhebber ook kennis heeft van dierenopvang en ‑verzorging, en in zekere mate van natuurbeleid en –reglementering. Onze Natuurhelpdesk behandelt vragen van natuur- en dierenliefhebbers, maar ook meldingen rond mogelijke inbreuken inzake milieu- en natuurbeschermingswetgeving, of verzoeken tot samenwerking.

Taken

 • Je volgt vragen, meldingen en klachten op die ons bereiken via de mailbox en invulformulier van de Natuurhelpdesk: gevonden dieren, verstoring van nesten, dierenwelzijn, melding van verdachte handelingen, verzoeken tot samenwerking of gewoon leuke nieuwtjes;
 • Je overlegt met collega’s en met beroepsinstanties (Natuurinspectie, INBO, ANB, lokale politie) om de inhoudelijke relevantie regelmatig te toetsen aan de actuele realiteit;
 • Je ondersteunt medewerkers en vrijwilligers van Vogelbescherming Vlaanderen met inhoudelijke informatie in het kader van hun werkzaamheden en activiteiten;
 • Je verleent op basis van publiek toegankelijk onderzoek schriftelijk en mondeling advies over milieu- en natuurbeschermingsthema’s;
 • Je bent bereid om eventueel inhoudelijke redactionele bijdragen te leveren voor ons tijdschrift Mens & Vogel en de nieuwe website;
 • Je inventariseert weerkerende vragen en bouwt zo stapsgewijze een FAQ uit voor onze nieuwe website;
 • Je ondersteunt de algemene werking van onze vereniging.

Profiel

 • Je hebt een bachelor of bent gelijkwaardig door ervaring;
 • Je hebt minstens vijf jaar ervaring en een brede kennis inzake dierenverzorging, natuurbescherming en -reglementering;
 • Je bent een teamspeler en in staat om zelfstandig vragen en verzoeken te beantwoorden en resultaten te realiseren;
 • Je bent ruimdenkend en handelt proactief;
 • Je onderscheidt hoofd- van bijzaken en kan prioriteiten stellen;
 • Je hebt een goede basiskennis van recente Office 365-toepassingen;
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in onberispelijk Nederlands;
 • Je bent enthousiast over de missie en visie van Vogelbescherming Vlaanderen.

Ons aanbod

 • Voltijds dienstverband;
 • Onmiddellijke indiensttreding;
 • Contract van bepaalde duur van 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging;
 • Onze tewerkstellingsplaats is het secretariaat van Vogelbescherming Vlaanderen in het park van Sint-Niklaas. Momenteel volgen wij strikt de coronamaatregelen m.b.t. telewerken;
 • Functiegericht loon volgens paritair comité 329/01, startbarema B1b/c, met overname van relevante anciënniteit.

Interesse?

Stuur je cv en motivatiebrief tot en met 13 juni 2021 naar sollicitaties@vogelbescherming.be, met vermelding ‘vacature Medewerker Natuurhelpdesk’.