Vlaamse overheid zoekt Specialist bodem en water

Betaalde job Voltijds Bepaalde duur
Gent of Brugge
Solliciteren tot

OVER VLM

De VLM werkt aan een levenskrachtig platteland en een duurzame open ruimte waar het goed is om te wonen, te werken, te ontspannen en elkaar te ontmoeten. Neem zeker eens een kijkje op onze webpagina voor meer info over onze missie en onze werking.

Vlaanderen heeft een hele eigen structuur met vele, vaak kleine, historische steden die dicht bij elkaar liggen met tussenin vele stukjes open ruimte. We moeten zorg dragen voor deze open ruimte die steeds meer onder druk komt te staan. Verstedelijking en bebouwing blijven in Vlaanderen, meer dan elders in de wereld, toenemen. De ruimte voor natuur en landbouw wordt steeds schaarser, terwijl de vraag er naar groter is. Open ruimte is nodig voor voedselproductie en energiewinning, om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, om planten- en diersoorten te behouden. Mensen verlangen ook naar groen en water in de buurt, om er te wandelen, te fietsen en te ontspannen.

De VLM is een bruggenbouwer. In gebieden waar milieu, economie, natuur en verstedelijking samenkomen en met verschillende belanghebbenden komen wij tot een mooi resultaat. Zo werken wij aan een goede omgevingskwaliteit.
VLM’ers zijn professionals met passie voor hun vak. Door die verschillende specialisten kunnen we oplossingen op maat van het gebied en de betrokkenen uitwerken. We werken hier samen aan, samen met onze vele partners, de burgers en de politiek maar ook intern. De samenwerking van onze specialisten vormt de basis van onze geïntegreerde aanpak. Samen kunnen we complexe opdrachten aan om de omgevingskwaliteit te verbeteren.
Om dit te realiseren, passen we elke dag opnieuw de waarden openheid, daadkracht, vertrouwen en wendbaarheid toe.
We stimuleren de verbetering van de omgevingskwaliteit in Europa door samenwerking met internationale collega's.

Je komt terecht in de dienst projectontwerp. Deze dienst bestaat uit een dertigtal specialisten die mee de open ruimte in West- en Oost-Vlaanderen vormgeven. Onze archeologen, bodemdeskundigen, ecologen, (eco)hydrologen, landbouweconomen en landschapsdeskundigen zijn ingeschakeld in een hele resem projecten, waar zij vanuit hun expertise en in nauw overleg bruggen bouwen tussen de verschillende disciplines. Door die verschillende specialisten kunnen we oplossingen op maat van het gebied en de betrokkenen uitwerken ten behoeve van de natuur, de landbouw en andere gebruiksfuncties. Door het uitwerken van de technische maatregelen maak je de brug naar de uitvoering.

De dienst projectontwerp bestaat uit gedreven collega’s met passie voor hun vak en respect voor elkaar. De samenwerking van onze specialisten vormt de basis van onze geïntegreerde aanpak. Binnen de dienst hebben de medewerkers de vrijheid om zich te ontwikkelen en open met elkaar in overleg te gaan. Samen voeren we soms complexe opdrachten uit en stomen we de open ruimte klaar voor de toekomst.

 

Functieomschrijving

Bind je graag mee de strijd aan tegen waterschaarste en droogte in Vlaanderen? Ben je geboeid door bodem en watersystemen en hoe je met deze systemen een waardevolle open ruimte creëert waar landbouw en natuur samen gaan? Dan hebben wij een mooie job voor jou! In onze vestiging in Brugge of Gent werven we een specialist bodem en water aan.

Als specialist bodem en water word je betrokken bij projecten waarin bodem en water een centrale rol spelen. Jouw insteek staat in functie van het uitwerken van (technische) maatregelen die op de inrichtingsplannen staan uitgetekend. Deze plannen worden opgemaakt vanuit een multidisciplinaire aanpak. Zo worden maatregelen uitgewerkt i.f.v natuur, recreatie, landbouw, landschap,... Heel wat van deze maatregelen in de open ruimte worden genomen i.f.v klimaatadaptatie en klimaatmitigatie. Je wordt in de verschillende fases van de procesvoering betrokken. Zo geef je onder meer bodemkundig en (eco)hydrologisch advies, bereid je studies voor en zorg je vanuit bodemkundig en (eco)hydrologisch oogpunt mee voor de begeleiding van deelprojecten.

De Vlaamse Landmaatschappij hecht veel belang aan regelmatig overleg en samenwerking. Je werkt samen met je collega’s in aanpalende vakgebieden en met externe partnerorganisaties. Binnen de dienst projectontwerp werk je zeer nauw samen met (eco)hydrologen en bodemdeskundigen, maar ook met de andere experten binnen de dienst. Je standplaats is Brugge of Gent, de projecten liggen verspreid over Oost- en West-Vlaanderen. Je job bestaat uit een mooie mix tussen terrein-, thuis-, en bureauwerk.
Lees hieronder meer over het gezochte profiel en hoe de sollicitatieprocedure verloopt.

 

Gezocht profiel

1) Je beschikt op de uiterste inschrijvingsdatum over een masterdiploma.

2) Je beschikt over beroeps- of studie-ervaring met water en/of bodemgerelateerde aspecten.

Neem voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden contact op met de selectieverantwoordelijke (Elisa Vanderveken, elisa.vanderveken@vlaanderen.be)

 

Aanbod

 • Je krijgt een contract van bepaalde duur voor 1 jaar en 10 maanden, mogelijks verlengbaar.
 • Je wordt aangeworven in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A111 (bij 0 jaar anciënniteit). Bereken hier je nettosalaris, aangepast aan je individuele situatie.
 • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je eventueel woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Wij werken volgens de principes van het hybride werken. Je kunt, in samenspraak met je leidinggevende en in lijn met de afspraken binnen het team, beslissen waar en wanneer je werkt. Resultaatsgericht werken en leidinggeven op basis van vertrouwen en dialoog zijn hierbij de uitgangspunten.
 • Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen kerstdag en Nieuwjaar.
 • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be 

 

Sollicitatieprocedure

 • Solliciteer ten laatste op 7 december via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.
 • Behaalde je je diploma na 2002 in een Vlaamse onderwijsinstelling, dan kijkt de selectieverantwoordelijke je diploma in de LED-databank na.
 • Behaalde je voor 2002 je diploma of solliciteer je op basis van een toegangsbewijs, voeg dan bij je sollicitatie een kopie.
 • Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via werkenvoor@vlaanderen.be of telefonisch op T 02 553 01 08. Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel.
 • Je sollicitatie is enkel geldig als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum én in het Nederlands hebt ingediend. Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs.