Vlaamse overheid zoekt Schatter-expert vastgoed

Betaalde job Voltijds
Gent of Brugge
Solliciteren tot

Vind jij ook dat we maximaal moeten inzetten op open ruimte in Vlaanderen? Heeft vastgoed jou altijd weten te boeien? Kan je externe specialisten aansturen en ben je goed in het coördineren van projecten? Bekijk dan zeker de vacature van schatter – expert vastgoed bij de Vlaamse Landmaatschappij!

De job is allesbehalve routineus. Als schatter-expert vastgoed voer je in het kader van bedrijfsstopzetting waardebepalingen uit van onroerende goederen en bepaal je vergoedingen voor gebruiksbeëindiging. Je werkdag bestaat uit plaatsbezoeken aan diverse gebouwen en terreinen. Dit wissel je af met de administratieve afhandeling van je dossiers, overlegmomenten tussen alle betrokkenen en met het aansturen en coördineren van externe specialisten in complexe projecten. Je bent voor jouw expertise het aanspreekpunt voor het kabinet, lokale besturen en landbouworganisaties.

Uiteraard vereist deze job een grote mate van zelfstandigheid, maar ook teamwerk en collegialiteit zijn belangrijk. Je komt terecht in het team Grondzaken, dat onder meer bestaat uit collega-schatters, aankopers, herverkavelaars en administratief ondersteuners.

Als moderne werkgever hecht de Vlaamse Landmaatschappij veel belang aan de persoonlijke ontwikkeling en het welzijn van zijn medewerkers. Plaats- en tijdsonafhankelijk werken, diverse opleidings- en loopbaanmogelijkheden en een correct loonbeleid zijn slechts enkele van de vele troeven die de organisatie te bieden heeft.

Voel je je geroepen om je steentje bij te dragen aan meer open ruimte in Vlaanderen? Lees dan hieronder alles over het gezochte profiel en de selectieprocedure.

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘hoe solliciteren’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure. 

Gewenst profiel 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan één van onderstaande voorwaarden:

  1. Je beschikt over een masterdiploma van landmeter expert.

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert als landmeter experten binnen de 4 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen.

Hoe solliciteren? 

Solliciteer ten laatste op 3 juli 2022 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be. Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Ben je student? Bezorg ons bij je sollicitatie dan een attest dat vermeldt dat je student bent en wanneer je het gevraagde diploma kan behalen.

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via werkenvoor@vlaanderen.be of telefonisch op T 02 553 01 08. Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel.

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend. Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs. 8

Vragen? 

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Hendrik Vermeulen

Diensthoofd Grondzaken

hendrik.vermeulen@vlm.be

0494 56 49 70

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met: Ronny Machiels

Selectieverantwoordelijke

ronny.machiels@vlaanderen.be

 0496 59 52 12

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be