Vlaamse Overheid - Departement Omgeving zoekt Beleidsmedewerker bouwshift

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Plaats van tewerkstelling: Brussel
Sector: Milieu Ruimte
Solliciteren tot

Het ruimtebeslag neemt nog steeds toe, maar de snelheid waarmee het dat doet, is wel de afgelopen drie jaar gedaald. De recente terugval van deze ruimtebeslagsnelheid komt doordat het ruimtebeslag voor wonen en economie minder snel toeneemt en voor landbouwinfrastructuur zelfs afneemt.

Binnen de ambitieuze doelstelling om het bijkomend ruimtebeslag naar nul te herleiden, is er een grote opgave weggelegd om bijkomende woningen te creëren, om de betaalbaarheid van woningen te garanderen, om voldoende ruimte te voorzien om te ondernemen, om de leefkwaliteit in gemengde leefomgevingen te verhogen, om voldoende mogelijkheden om te recreëren te voorzien, om voldoende ruimte te hebben om ons (of onze goederen) via verschillende modi te verplaatsen, …

Vele uitdagingen dus, op een beperkte ruimte. Meer doen met dezelfde, bij voorkeur reeds ingenomen, ruimte. Creatieve oplossingen zullen nodig zijn. Het volstaat niet om kleiner, compacter en meer gestapeld te bouwen. Nieuwe concepten moeten hun ingang vinden zoals tijdelijkheid bij ruimtelijk ontwerp, 3D-plannen, …

Ben je iemand die mee het ruimtelijk omgevingsbeleid wil uitstippelen? Wil je meewerken aan het formuleren van beleidsvoorstellen vanuit een geïntegreerde benadering waarbij thema’s zoals wonen, klimaat, energie, groenblauwe dooradering, erfgoed, mobiliteit, toerisme, … ruimtelijk benaderd worden? Heb je daarbij oog voor de realiseerbaarheid, waarbij je lange termijndoelstellingen vertaalt naar concrete speerpunten en acties? Heb je aantoonbare affiniteit met minstens 2 harde sectoren? Kan je goed verbanden leggen en zaken vanuit verschillende invalshoeken benaderen? Kan je snel schakelen tussen verschillende thema’s en opdrachten? Dan is deze functie iets voor jou!

Lees meer over de job en het selectieproces in het selectiereglement als bijlage bij ‘meer informatie’ op onze website. Download dit document en hou het bij.

Wie ben jij?

  • Je hebt een masterdiploma van een opleiding ruimtelijke ordening dat toegang geeft tot opname in het register van ruimtelijk planners https://www.vlaanderen.be/registratie-als-ruimtelijke-planner.
  • Je hebt minstens 1 jaar beroepservaring met ruimtelijke ordening (economie, planning, vergunning, wonen, …).

Jouw voordelen

  • Je krijgt een contract van onbepaalde duur in de graad van adjunct van de directeur met bijhorende salarisschaal A111. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator(opent in nieuw venster) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  • Je ontvangt de volgende voordelen: maaltijdcheques, gratis openbaar vervoer, een breed aanbod van leasefietsen, hospitalisatieverzekering, een financiële tussenkomst voor kinderopvang tijdens alle schoolvakanties, ...
  • Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar (schrappen en aanpassen bij volcontinu functies).
  • Je activiteit bepaalt je werkplek. Bij de meeste functies kan je dus zowel op kantoor, van thuis uit of op een satellietkantoor werken.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen