Vlaamse Milieumaatschappij zoekt Milieujurist - 23 44 OND SGS A

Betaalde job Voltijds
Aalst
Solliciteren tot

Statutair 2 Juristen  - Niveau: A - Rang: A111 - Graad: Adjunct van de directeur met standplaats Aalst - Vacaturenummer: 23 44 OND SGS A

De uiterste inschrijvingsdatum is 4 juni 2023. Het generieke deel vindt plaats op 14 juni 2023. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 21 juni 2023.

Het gaat over een statutaire aanwerving

https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/23-44-jurist-377c4f