Vlaamse Milieumaatschappij zoekt Beleidscoördinator Integraal Waterbeleid

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Aalst
Solliciteren tot

De uiterste inschrijvingsdatum is 13 oktober 2021. Het generieke deel vindt plaats op 26 oktober 2021. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 9 november 2021

De beleidscoördinator integraal waterbeleid volgt de Europese en Vlaamse ontwikkelingen mee op  het vlak van integraal waterbeleid (in het bijzonder de Kaderrichtlijn Water). Je onderbouwt en coördineert de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water en de voorbereiding van de stroomgebiedbeheerplannen intern VMM en op Vlaamse niveau.

Je levert een bijdrage aan het waterbeleid in het algemeen en meer in het bijzonder aan het integraal waterbeleid en het aangrenzend beleid.

Je maakt goed onderbouwde en kwalitatieve beleidsvoorstellen betreffende verschillende aspecten van  het integraal waterbeleid. Op die manier kunnen de beleidsbepaler(s), zoals bv. de Vlaamse Regering, de functionele minister(s), in staat gesteld worden de juiste beleidsbeslissingen te nemen die ook politiek gedragen kunnen worden.  We zorgen er ook voor dat de op Vlaams, Europees of internationaal niveau genomen beleidsbeslissingen uitgewerkt en geïmplementeerd worden.

https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/beleidscoordinator-integraal-waterbeleid-ref-21-58-5de286