Vlaamse Landmaatschappij zoekt Coördinator strategie en organisatie

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Brussel
Solliciteren tot

De functie in het kort

Alles kan beter? Dat denken wij ook! De Vlaamse Landmaatschappij is op zoek naar een coördinator strategie en organisatie die de interne werking onder de loep neemt en als één van de specialisten onderdeel uitmaakt van het multidisciplinair team binnen de stafdiensten. Ben je sterk analytisch? Beschik je over sterke coördinerende kwaliteiten? Werk je graag ondersteunend en verbindend? Dan is er misschien wel een match met deze vacature.

Als coördinator strategie en organisatie is het optimaliseren van de interne werking jouw belangrijkste opdracht. Dat doe je door voorstellen op het vlak van organisatiebeheersing aan het management te doen én door deze voorstellen op een pragmatische manier om te zetten in de praktijk. Hiervoor leid je projecten of werk je eraan mee, coördineer je thema’s of werk je zelfstandig. Die afwisseling van samenwerken, coördineren en zelfstandig werken ligt jou goed.

Je staat in voor de ontwikkeling van het beleid op verschillende domeinen en de implementatie ervan. Doelstellingenmanagement, monitoring en rapportering, projectmanagement, organisatiestructuur, procesmanagement, risicomanagement, veranderingsmanagement, kwaliteitsmanagement, informatisering,… zijn thema’s die jou nauw aan het hart liggen.

Je ondersteunt de organisatie in het opstellen van het meerjarenplan en vertaalt de lange termijn objectieven in doelstellingen. Je volgt de strategische doelstellingen van de organisatie op en beheert de rapportering ervan. Je bent aanspreekpunt voor interne en externe audits en coördineert de uitvoering van de aanbevelingen en actieplannen die hieruit voortvloeien.

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘download documenten’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02

Of je beschikt over een geldig toegangsbewijs uitgereikt door VDAB, een ervaringsbewijs of een bewijs van beroepskwalificatie voor deze functie binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Elisa Vanderveken, elisa.vanderveken@vlaanderen.be, 0476 60 92 70).

Wat bieden we?

  • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
  • Je wordt aangeworven in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A111 (bij 0 jaar anciënniteit). Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je eventueel woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen kerstdag en Nieuwjaar.
  • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?

www.werkenvoorvlaanderen.be

Solliciteer hier:  https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/coordinator-…+