Vlaams Energie- en klimaatagentschap zoekt 2 technisch specialisten verduurzaming verwarming

Betaalde job Voltijds Bepaalde duur
Brussel
Solliciteren tot

De functie in het kort

Interesse om mee te werken aan een grote maatschappelijke uitdaging? In deze job realiseer je enkele heel concrete acties met betrekking tot de verduurzaming van de verwarming in gebouwen, een belangrijke pijler binnen de klimaattransitie.

Ten eerste zet je heel concreet in op acties die als doel hebben om de huidige verwarmingsinstallaties efficiënter te doen functioneren door een betere inregeling en een betere dimensionering.

Ten tweede zet je in op acties die de vervanging van minder goed werkende installaties versnellen door het bepalen van het rendement van de huidige installaties en door de ontwikkeling van onafhankelijke ondersteuning bij de keuze van een nieuwe verwarmingsinstallatie. 

Verder onderhoud je contacten met de stakeholders (installateurs, opleidingsinstellingen, …) en werk je mee aan communicatiecampagnes om de woning- en gebouweigenaars te stimuleren meer aandacht te besteden aan een regelmatig onderhoud en optimalisatie van hun verwarmingsinstallatie.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde:

 • Je hebt een master diploma, bij voorkeur in het studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie.  Heb je een master in de (bio-)ingenieurswetenschappen houd er dan rekening mee dat je wordt aangeworven als adjunct van de directeur (A111) en niet als ingenieur (A121), wat een belangrijke impact heeft op je salaris (zie https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator ).

  Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 6 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt.  Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

 • Je hebt kennis van het energiebeleid en van het werkdomein van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.

Wat bieden we?

 • Je krijgt een contract van bepaalde duur. Het betreft in eerste instantie een contract van 1 jaar dat eenmalig verlengbaar is met een termijn van 1 jaar. De kans bestaat dat de functie op termijn via een vergelijkende wervingsprocedure wordt opengezet voor een contract van onbepaalde duur.
 • Je wordt tewerkgesteld in salarisschaal A111 (adjunct van de directeur).
 • We verwijzen je graag door naar de salarissimulator van de Vlaamse overheid om zelf een berekening te maken van je bruto en netto maandsalaris, vakantiegeld en eindejaarstoelage: https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator((opent in nieuw venster))
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. Een deel hiervan wordt door de werkgever betaald; het andere deel door de werknemer via een maandelijkse inhouding op het nettosalaris.
 • De standplaats voor de functie is ons hoofdbestuur te Brussel, vlak aan het Noordstation. Het is ook mogelijk enkele dagen per week in de buitendiensten, een satellietkantoor van de Vlaamse overheid of van thuis uit te werken binnen het afsprakenkader van het VEKA.

Meer informatie

Meer informatie op werkenvoorvlaanderen.