VELO vzw zoekt directeur

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Heverlee (Leuven)
Solliciteren tot

Wie zijn wij?

Als erkende sociale economieonderneming werken we met mensen voor wie de arbeidsmarkt (nog)  niet open staat. Opleiding, begeleiding, werkervaring en doorstroomondersteuning zijn  kernwoorden. We vertrekken daarbij vanuit een geloof in de medewerkers. In het vertrouwen dat  wordt opgebouwd bloeien talenten open en worden mensen in beweging gezet.

Als KMO organiseren we een brede waaier aan dienstverlenende activiteiten rond fietsmobiliteit in  Leuven en bij uitbreiding Oost-Brabant. In de bedrijfsvoering staan de mens, de samenleving en de  planeet centraal. VELO, dat is inclusieve en circulaire economie.

In ons 28 jarig bestaan zijn we uitgegroeid tot een gevestigde fietsmobiliteitspartner voor velen met  activiteiten in de Leuvense regio. Zo’n 120 medewerkers (waarvan ongeveer de helft op de loonlijst)  zijn actief op 9 locaties (met als centrale vestiging de Veilingsite in Heverlee). De uitgebouwde  structuur/werking, de maatschappelijke aandacht voor de fiets en het thema circulariteit, maken dat  er een uitdagende en boeiende toekomst vóór ons ligt.

Nu de pensioenleeftijd van de huidige nadert, zoeken we een nieuwe directeur.

Taken

De directeur is verantwoordelijk voor de algemene koers die VELO vzw vaart, in afstemming met  teamleden en de Raad van Bestuur. Samen met het beleidsteam wordt vorm gegeven aan de  kernopdracht van VELO: opleiding, begeleiding en arbeidskansen aanbieden binnen een  onderneming actief rond fietsmobiliteit. Een oog en oor voor nieuwe uitdagingen, een duurzaam en  motiverend personeelsbeleid, een financieel gezond bedrijf, en het uitbouwen van een netwerk met  andere bedrijven, organisaties en beleidsinstanties zijn daarbij essentieel.

Algemeen beleid

✔ Je volgt marktontwikkelingen, maatschappelijke evoluties en relevante overheidsbeslissingen op  en integreert die in een onderbouwde visie, strategie en acties.

✔ Je stemt het beleid af met de Raad van Bestuur. Je rapporteert aan de Raad van Bestuur en de  Algemene Vergadering.

✔ Je vangt interne en externe signalen op, gaat hier proactief mee aan de slag en formuleert  krachtige en waar nodig innovatieve antwoorden.

✔ Je zorgt voor het stroomlijnen en afstemmen van de financiële, personele en inhoudelijke  processen.

✔ Je schrijft aanbestedings- en subsidiedossiers.

✔ Je verbindt, intern en extern.

 

Personeelsbeleid

✔ Je streeft voortdurend naar een divers team van gedreven, competente en trotse medewerkers  zodat VELO toonaangevend is voor andere organisaties.

✔ Je inspireert medewerkers om, naar jouw voorbeeld, het beste van zichzelf te geven.

✔ Je faciliteert medewerkers zodat ze optimaal kunnen functioneren en hun competenties kunnen  versterken. Opbouw van veerkracht en welbevinden in de job zijn daarbij sleutelbegrippen. Je  bewaakt de waardenbinding aan de organisatie vanuit de missie en visie.

Leidinggeven:

✔ Je coacht en ondersteunt in directe lijn de teamleden (begeleiders en diverse  eindverantwoordelijken) en je hebt oog voor ieder mens binnen de organisatie.

✔ Je bewaakt goed de relatie tussen afstand en nabijheid in je professionele leven.  ✔ Je straalt de fierheid uit van een waardegedreven organisatie met impact. 
✔ Je stelt jezelf ten dienste van de organisatie en de medewerkers.

Netwerk:

✔ Je onderhoudt het sterk netwerk bij lokale besturen, de collega’s, het middenveld en het beleid. Je  bouwt dit netwerk verder uit.

✔ Je ontwikkelt mee oplossingen om mensen die door het tewerkstellingsnet (dreigen te) vallen  kansen te bieden op een duurzame (al dan niet gesubsidieerde) job.

✔ Je signaleert maatschappelijke noden en behoeften aan overheden, collega’s en partners. En je  zoekt samen met hen naar oplossingen.

✔ Je ontwikkelt (innovatieve) strategieën om fietsmobiliteitsnoden of -opportuniteiten effectief,  efficiënt en innovatief aan te pakken; uiteraard vanuit maximale circulariteit.

✔ Je vertegenwoordigt de belangen van VELO en haar partners en toont de meerwaarde op lokaal en  bovenlokaal niveau.

✔ Je engageert je binnen de verschillende voor VELO relevante netwerken.

Wie ben jij?

✔ Je hebt bij voorkeur ervaring in een leidinggevende functie.

✔ Je volgt de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen in de sociale economie en de  fietsmobiliteit.

✔ Je bent thuis in het economisch en financieel beleid van een KMO.

✔ Je bent doordrongen van de noodzaak van een versterkend kansenbeleid.

✔ Je bent ervan overtuigd dat de huidige maatschappelijke uitdagingen vragen om een gezamenlijke  aanpak van meerdere actoren. Samenwerken staat op je voorhoofd, gezond eigenbelang (voor je  organisatie) is daar niet vreemd aan.

✔ Je kan waarderend coachen en leidinggeven en medewerkers maximaal in hun kracht zetten. ✔ Je kan vanuit een betrokken houding mensen vertrouwen en ruimte geven zodat ze optimaal  kunnen functioneren.

✔ Je kan overtuigen en onderhandelen.

✔ Je kan luisteren

✔ Je kan daadkrachtig beslissingen nemen.

✔ Je bent strategisch, pragmatisch en wendbaar in je denken en handelen.

✔ Je kan innovatieve oplossingen bedenken voor de aanpak van problemen op basis van een  degelijke analyse.

✔ Je bent communicatief en kunt op een inspirerende en enthousiasmerende manier ideeën en  verwachtingen overbrengen en erop inspelen.

✔ Je hebt affiniteit met de fietssector, lokaal sociaal beleid, sociale economie en de Oost-Brabantse  context.

Wat mag je verwachten?

✔ Wij bieden een voltijds contract van onbepaalde duur.

✔ Je wordt verloond volgens de geldende barema’s van PC 209 (metaal).

✔ Je kan genieten van een groepsverzekering, een fietsvergoeding, en diverse andere voordelen.
✔ Je tewerkstellingsplaats is Hollestraat 1 in Heverlee (Leuven) maar je bent regelmatig aanwezig op  verschillende locaties van VELO vzw.

✔ Startdatum is in overleg te bepalen, bij voorkeur zo snel mogelijk

Ben je geïnteresseerd?

Zin om te werken bij een boeiende maatschappelijke speler die mensen sterker maakt én  fietsmobiliteit ondersteunt? Stel je kandidaat!

✔ We verwachten je kandidatuur (sollicitatiebrief en CV) ten laatste op 18 juni 2023 per mail ter attentie van huidig directeur Jos Vandikkelen via jos.vandikkelen@velo.be

 ✔ Uit de ontvangen kandidaturen maken we een preselectie. Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek in de tweede helft van juni 2023.

✔ De hieruit geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een assessment eind juni, begin juli 2023.

Voor informatie over deze vacature kan je contact opnemen met Jos Vandikkelen via mail of  0496/690258.

Wil je meer weten over VELO vzw, surf dan oa naar www.velo.be

Kwaliteiten (kennis, ervaring, visie en karaktereigenschappen) zijn voor ons belangrijker dan  diploma’s, leeftijd, geslacht, beperkingen, afkomst of nationaliteit.
Heb je weinig ervaring met één of enkele van de verwachte competenties, maar voel je je toch aangesproken, weet dan dat coaching en begeleiding in het eerste jaar een mogelijkheid is.