Teach for Belgium zoekt Mentor & coach van startende taal leerkrachten

Betaalde job Deeltijds Bepaalde duur
Brussel (Centraal Station)
Solliciteren tot

MENTOR & COACH VAN STARTENDE TAAL LEERKRACHTEN  

 

Start datum: Juli 2021 – Type contract: bepaalde duur, met zicht op onbepaalde duur of detachering

Periode: 3 dagen per week – Locatie: Brussel (Centraal Station)

 

WAT DOET TEACH FOR BELGIUM?

De visie van Teach for Belgium is dat “Op een dag zullen alle leerlingen dezelfde slaagkansen hebben, ongeacht hun socio-economische achtergrond”.

Om dit te realiseren, is de missie van de vzw Teach for Belgium om:

 1. Geëngageerde mensen die zich willen inzetten als leerkracht in die Belgische scholen met de meeste sociaaleconomische kwetsbare leerlingen te mobiliseren, selecteren, vormen en ondersteunen.
 2. In samenwerking met haar netwerk van alumni en onderwijspartners, (denk)kaders, goede praktijken en concrete instrumenten gericht op sterke leeruitkomsten, positieve relaties in onderwijs, en veerkracht van zowel leerlingen als schoolteams te verzamelen en te verspreiden

Met een team van een twintigtal collega’s werken we aan het realiseren van deze missie en ondersteunen we 279 deelnemers en alumni die elk schooljaar meer dan 15.000 leerlingen bereiken.

Teach for Belgium maakt deel uit van het internationaal netwerk Teach for All dat in 59 landen actief is. Diversiteit, inclusie en gelijkheid zijn centrale waarden binnen ons netwerk. 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING

Gedurende twee schooljaren worden onze deelnemers intensief begeleid door coaches (=tutoren) die hen continue vorming en begeleiding aanbieden. Als gevolg van het toenemend aantal deelnemers in ons programma, zoekt Teach for Belgium momenteel een extra tutor om de taalleerkrachten te ondersteunen (voornamelijk Nederlands Tweede Taal (NT2) en Français Langue Etrangère (FLE)).

De rol van een deeltijdse tutor (60%) in het kort:

 • Individuele begeleiding van een 12tal beginnende leerkrachten
 • Bijdragen aan hun vorming, gericht op hun rol als leerkracht en motivator van jongeren in scholen met een lage socio-economische index
 • Ondersteunen van hun professionele ontwikkeling opdat zij bijdragen aan de bewerkstelliging van een maatschappelijke verandering

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • COACHING/TUTORING
  • Je observeert elk van de aan jou toevertrouwde leerkrachten (ongeveer 20/voltijdse tutor) minstens één keer per maand in hun school, je organiseert een feedback moment en stelt een actieplan op met elk van hen.
  • Je organiseert één keer per maand een coachingsessie, individueel of in groep, op basis van de behoeftes van jouw leerkrachten. Je ondersteunt hun instap in het leerkrachtenberoep en helpt hen zich aan te passen en hun plaats te vinden in hun nieuwe omgeving, zodat ze een sterke positieve relatie kunnen ontwikkelen met alle actoren binnen de schoolomgeving.
  • Je neemt actief deel aan het creëren van een teamcultuur: je bedenkt, organiseert en begeleidt teamactiviteiten die het groepsgevoel versterken en ervaringsuitwisseling en samenwerking stimuleren. 

 

 • TRAINING
  • Je werkt mee aan de organisatie van de initiële vorming tijdens de zomermaanden (vijf weken durende Summer Training) en aan de permanente vorming doorheen het schooljaar (8 dagen).
  • Je zorgt voor de voorbereiding en faciliteert trainingsmodules op basis van de noden en input van de deelnemers.

 

 • TRANSVERSAAL
  • Je werkt doeltreffend en op transparante wijze samen met het team van Teach for Belgium en met onze partners, met inbegrip van universiteiten, hogescholen en partnerscholen, om samen onze impact te vergroten.

 

GEZOCHT PROFIEL

Opleiding & Ervaring

 • Master diploma (of bachelor diploma met bewezen ervaring)
 • Pedagogisch diploma (Specifieke lerarenopleiding, Professionele bachelor Lerarenopleiding, Master in de Pedagogische Wetenschappen,…) of gelijkwaardig door ervaring
 • Je hebt minstens 3 jaar ervaring als taalleerkracht in secundaire scholen en/of klassen die als kansengroepen kunnen gelden (lage socio-economische index, met minder gefavoriseerde achtergrond,…)
 • Je hebt professionele ervaring als coach en/of in het begeleiden en ondersteunen van leerkrachten.

Competenties

 • Je hebt een goede kennis van onze onderwijssystemen (FWB en/of VG), bij voorkeur ook in de regio Brussel
 • Je kent de culturele & socio-economische context van de jongeren die wij bereiken en de ongelijkheden die ze tegenkomen  
 • Je vertoont een empathische houding die je betrokkenheid bij het bestrijden van ongelijkheden in het onderwijs ondersteunt en voedt
 • Je kan leerkrachten ondersteunen en begeleiden in hun lespraktijk, via gerichte observaties, het geven van feedback en het gezamenlijk opstellen en opvolgen van een persoonlijk ontwikkelingsplan
 • Je bent sterk in organiseren en plannen en slaagt erin concurrerende prioriteiten te managen
 • Je bent resultaatsgericht en hebt doorzettingsvermogen
 • Je kan goed luisteren en stelt je beschikbaar op
 • Je bent bereid om te reflecteren over je handelen/werken en staat open voor feedback 
 • Je weet hoe je een team kan motiveren en bent sterk in teamwerk
 • Je communiceert accuraat en op professioneel niveau in het Nederlands en in het Frans, en hebt in voldoende mate kennis van het Engels om efficiënt met jouw collega’s samen te werken
 • Je kan je verplaatsen om leerkrachten te gaan observeren in de deelnemende secundaire scholen, voornamelijk in Brussel en  zelden  in Antwerpen en Gent
 • Je staat ervoor open om ten behoeve van de leerkrachten ruim beschikbaar te zijn: ‘s ochtends vroeg, ‘s avonds, tijdens de weekends en eventueel tijdens sommige schoolvakanties, naargelang van de behoeften aan ondersteuning
 • Je kan elk jaar beschikbaar zijn gedurende 5 weken tijdensde zomer om de zomertraining mee te organiseren en te begeleiden

We streven naar een team dat de samenleving weerspiegelt. Daarom wil Teach for Belgium expliciet sollicitaties aanmoedigen van mensen met diverse achtergronden, zij het sociaaleconomisch, etnisch-cultureel, religieus of anders.

 

ONS AANBOD

 • De mogelijkheid om competencies in verband met je eigenlijke praktijk te ontwikkelen en dit via uitwisselingen met collega’s en deelname aan opleidingen
 • De mogelijkheid om binnen een dynamisch team te werken dat in volle ontplooiing en ontwikkeling is
 • De mogelijkheid om binnen een Belgische en een internationaal netwerk van meer dan 59 landen (Teach for All) te werken en kennis en ervaringen op te doen
 • Aantrekkelijke verloning volgens profiel en in lijn met de sector en extralegale voordelen (mogelijkheid tot detachering)
 • Flexibele werkomstandigheden

 

IS DEZE JOB OP JOUW LIJF GESCHREVEN?

Stuur ten laatste op 5mei 2021 je CV (max 3 pg) en motivatiebrief naar info@teachforbelgium.be met de referentie “Mentor Taal”. We zien er naar uit om van jou te horen!