Stad Turnhout zoekt BELEIDSADVISEUR RENOVATIE (Niv. A)

Betaalde job Voltijds
Stad Turnhout
Solliciteren tot

Turnhout is een groene en diverse centrumstad met 46 000 inwoners. Bouw ze mee uit tot een sterke stad die de uitdagingen van morgen kan trotseren. Samen maken we Turnhout futureproof.

Stad Turnhout voert een ambitieus klimaatbeleid. Belangrijke en uitdagende pijlers van het klimaatplan zijn de opmaak van een energie- en renovatiestrategie. Die moet voor iedereen duidelijk maken welke stappen we moeten zetten om tot een energie-efficiënt patrimonium te komen en de omslag te maken naar hernieuwbare energiebronnen. Daarbij kijken we steeds naar ieders mogelijkheden en hebben specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen.

Werk jij dit beleid graag verder uit? Zet jij dit ambitieus beleid mee om in de praktijk? We zijn op zoek naar een collega die, in nauwe samenwerking met de beleidsadviseur energie, een renovatiestrategie zal opmaken voor onze stad. Je komt terecht in een groep enthousiaste en ambitieuze collega’s van het team Milieu & Groen.  

Je taken

 • Je komt terecht binnen de cluster 'Omgeving'. Je werkt samen met een team collega's het klimaatbeleid uit dat stadsbreed wordt uitgerold. 
 • Je zorgt voor de uitwerking van een renovatiestrategie die nauw verbonden is met de energietransitievisie van Stad Turnhout. Hierbij streven we naar het doel om Turnhout klimaatneutraal te maken tegen 2050. Op basis van (te ontwikkelen) data werk je een roadmap uit voor verschillende doelgroepen: individuele woningen, appartementen, bedrijven, scholen …
 • Je werkt nauw samen met de dienst wonen en energie van de stadsregio. Zij nemen momenteel de vraaggestuurde dienstverlening rond renovatie van individuele woningen op d.m.v. loketwerking, doorverwijzing, premie-advies … Deze werking wordt naar de toekomst toe verbreed op vlak van aanbod en doelgroep. Vanuit de renovatiestrategie geef je de uitbouw van deze werking mee vorm en bied je ondersteuning.
 • Naar uitvoering toe neem je het beleid gericht op grote gebouweigenaars op. Je spreekt rechtstreeks grote eigenaars aan en informeert, adviseert en begeleidt. Je overtuigt hen om te investeren in de energetische kwaliteit van hun gebouw(en) d.m.v. een aantrekkelijk ondersteuningsaanbod. Je maakt in een één-op-één relatie met de potentiële bouwheer masterplannen op voor grote gebouwen, gericht op energetische renovatie. Je maakt daarbij een technische en financiële planning op, maakt stappenplannen en raamovereenkomsten op ter ondersteuning van de bouwheren, zoekt geschikte aannemers en spreekt hen aan, biedt hulp bij aanvragen van
  subsidies … Technische en financiële expertise kan je opbouwen d.m.v. opleiding en inhuren van studiebureaus.
 • Je bouwt een netwerk uit met de verschillende actoren actief in deze markt: immomakelaars, notariaat, promotoren, eigenaarsverenigingen, huurdersverenigingen, syndici, aannemers … Je maakt de renovatiebegeleiding bekend bij de diverse doelgroepen. Je organiseert evenementen om deze actoren te betrekken, samen te brengen en te informeren rond het renovatiebeleid.
 • Renovatie- en energiestrategie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je zal bijgevolg vaak betrokken worden bij de werking van de beleidsadviseur energie die het energiebeleid uitwerkt. Dit zowel op strategisch àls projectniveau. Je bent op de hoogte van gebouwgebonden oplossingen op vlak van hernieuwbare energie of bereid je bij te scholen.
 • Je volgt ontwikkelingen in bouwkundige praktijk op. Je schoolt jezelf voortdurend bij op vlak van duurzaam & (ver)bouwen, gebouwgebonden hernieuwbare energie …

Je talenten

 • Je beschikt bovenal over overtuigingskracht en wekt eenvoudig vertrouwen. Je bent communicatief vaardig, klantgericht en past je vlot aan een diversiteit van doelgroepen aan. Je kan netwerken onderhouden zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Je bent een vlotte spreker. 
 • Je bent een strategisch denker en beschikt over een scherp analyse- en synthesevermogen.
 • Technische kennis m.b.t. energetische renovatie, circulair (ver)bouwen en gebouwgebonden hernieuwbare energie is een grote meerwaarde maar geen vereiste. De wil om je bij te scholen wel.
 • Je wil je inzetten voor het Turnhouts klimaatbeleid en hebt enige affiniteit met het thema. Je bent een ambitieuze en enthousiaste samenwerker.
 • Verder voldoe je aan de basiscompetenties van Stad Turnhout. Je bent klantgericht, goed in samenwerken, gericht op verbeteren, organisatiebetrokken en betrouwbaar.

Kan je deelnemen?

 • Je hebt tenminste een masterdiploma (of gelijkgesteld) of je zit in je laatste jaar en behaalt eind dit semester je diploma.

Ons aanbod

 • Een voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur in de graad Av (A1a, A1b, A2a) en de aanleg van een werfreserve.
 • Je minimumloon voor deze functie bedraagt 3 500 euro bruto per maand. Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kan je voor maximum 8 jaar meenemen. Diensten bij een andere overheid worden onbeperkt meegenomen bij de vaststelling van de administratieve anciënniteiten. Schaalanciënniteit kan meegenomen worden indien bij een andere overheid gelijke of gelijkaardige functies binnen eenzelfde niveau en rang werden uitgeoefend. Indien je hierover meer informatie wenst, kan je contact opnemen met Personeelspunt. 
 • Tal van extra voordelen: maaltijd- en ecocheques, fietsvergoeding of terugbetaling abonnement openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering, eindejaarstoelage, tweede pensioenpijler (= aanvullend pensioen bovenop het wettelijk pensioen), lidmaatschap van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen.
 • Diverse kansen om jezelf verder te ontwikkelen door het volgen van opleidingen en studiedagen, deelname aan projecten …
 • Een organisatie die sterk inzet op een duurzame loopbaan en op een gezonde balans tussen werk en privé. We coachen medewerkers in hun loopbaan en bieden glijdende werktijd, thuiswerk en een soepele vakantieregeling waarbij je als voltijdse medewerker jaarlijks recht hebt op 33 vakantiedagen aangevuld met 14 feestdagen.
 • Plaats van tewerkstelling: Team Milieu & Groen - Stadskantoor, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Selectieprocedure

 • Uiterlijk op 7 december 2022 ontvang je meer informatie over de selectieprocedure.
 • De procedure bestaat uit twee proeven: een proef die kennis en vaardigheden voor de functie test en een competentiegericht interview.
 • De selectiecommissie kan beslissen om vooraf een extra stap (preselectie) in te bouwen.
 • De selectieprocedure wordt uiterlijk in januari 2023 afgerond.

Interesse?

Om te solliciteren schrijf je je online in op onze website jobs.turnhout.be.

Vergeet zeker niet je motivatiebrief, een kopie van je diploma en je curriculum vitae toe te voegen.

Solliciteren kan tot en met zondag 27 november 2022.