Stad Roeselare zoekt Themaverantwoordelijke Milieuvergunningen

Betaalde job Voltijds
Roeselare
Solliciteren tot

Wil jij je inzetten om van Roeselare een gezonde en leefbare stad te maken? Heb je interesse in het beoordelen van het milieuluik van omgevingsvergunningsaanvragen die impact kunnen hebben op onze leefomgeving? Schrikt het jou hierbij niet af om je te verdiepen in de milieuwetgeving? Heb je interesse om je te in te werken in dossiers rond bodem- en grondwaterverontreiniging waarbij je vanuit je rol in de stad nagaat welke stappen nodig zijn om de grond terug gezond te krijgen.

Stad Roeselare is op zoek naar een gedreven expert (in wording) met een kennis en affiniteit voor zowel milieuwetenschappen en relevante milieuwetgeving?

Ben jij in staat om dankzij je expertise ook collega’s doorheen de materie te gidsen. Neem je graag de leiding? Kan jij mensen inspireren en warm maken voor dit thema? Als themaverantwoordelijke behoort dit ook tot je taken.

 

Wij bieden: 

 • Een aantrekkelijke verloning volgens barema B4-B5: € 3.071,64 - € 5.003,92
 • Alle relevante beroepservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke en de schaalanciënniteit.
 • In kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop).
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • Ruime opleidings – en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van 6,5 € per gewerkte dag.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • Pluspas (kortingspas).
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Vakantiegeld en eindejaarsvergoeding.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een tweede pensioenpijler van 3%.
 • Heel wat leuke activiteiten in het kader van fit4work.

 

Kerntaak

Als milieudeskundige/gemeentelijk omgevingsambtenaar (GOA) versterk je het team van de dienst Omgeving en sta je in voor de beoordeling van de milieu-vergunningsplichtige activiteiten (de zogenaamde IIOA ‘ingedeelde inrichtingen of activiteiten’ opgenomen in de indelingslijst van Vlarem II). Je toetst de aanvragen en meldingen aan de relevante wetgeving en maakt een inschatting van de mogelijkse impact en hinder van deze activiteiten op het leefmilieu, de omgeving en hun buurtbewoners. Je formuleert een duidelijk advies aan het college van burgemeester en schepenen met bijhorende voorwaarden om de impact en hinder zoveel als mogelijk te beperken. Je stemt af met de handhavingsambtenaar van de Stad om de naleving van de in de vergunning opgelegde voorwaarden te laten opvolgen en af te dwingen indien nodig.

In gesprek gaan met de aanvrager is hierbij belangrijk, zowel tijdens de voorbesprekingen als nadien tijdens en na de procedure. Je staat dus ook in voor een professionele, efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening (overlegmomenten, telefonisch, per email, via Teams, alsook eventueel aan het loket) waarbij je burgers en bedrijven op weg helpt om zich in regel te stellen met hun vergunningsplicht via het digitale omgevingsloket van de Vlaamse overheid.

Ook wordt jouw expertise aangewend om collega’s van jouw dienst of andere diensten bij te staan met jouw deskundigheid. Dit kan gaan om advies over stedenbouwkundige omgevingsaanvragen. Daarbij kan een kritische blik vanuit milieuoogpunt bijdragen aan een kwaliteitsvollere beslissing. Het kan ook zeker gaan over input vanuit jouw expertise bij het opstellen van lokale reglementen, verordeningen en beleidskaders. Je staat daarnaast ook de collega’s van de dienst gebouwen inhoudelijk bij wanneer omgevingsaanvragen moeten worden ingediend voor het eigen stadspatrimonium.

Het voorkomen van nieuwe bodem- en grondwaterverontreiniging door middel van een correcte adviesverlening (en opvolging door de handhavingsambtenaar) is belangrijk. Het in kaart brengen en saneren van verontreinigde gronden en grondwaters is minstens even belangrijk. Hoewel de OVAM de bevoegde overheid is wat betreft het bodembeleid kan een lokale overheid hierin een belangrijke rol opnemen. Dit resulteerde ook in een samenwerkingsverband met de OVAM. Samen met je collega’s bewaak je de kwaliteit van de gemeentelijke inventaris voor risicogronden. Je staat in voor adviesverlening van bodemsaneringsprojecten maar ook over het opvolgen van diverse bodemdossiers binnen de stad die al dan niet een impact kunnen hebben op de vele bouwprojecten en openbare werken binnen de Stad. Ook voor het eigen patrimonium van de Stad dienen diverse bodemdossiers opgevolgd te worden. Hierbij werk je nauw samen met bodemsaneringsdeskundigen en de OVAM, maar ook met collega’s van de dienst patrimonium en het departement Projecten Openbaar domein. Na verloop van tijd zullen begrippen zoals ‘‘Vlarebo-rubrieken’, ‘PFAS’, ‘Chroom(VI)oxide’, ‘VOCL’, ‘BTEX’, ‘Zware Metalen’,…jou als muziek in de oren klinken.

Samen met een collega-milieudeskundige sta je in voor het formuleren van adviezen aan het CBS over de evenementenaanvragen met luide muziek. In onze bruisende stad mag er zeker en vast beleving zijn, maar dient er uiteraard ook over gewaakt te worden dat de geluidsdruk op de woonomgeving niet al te groot wordt. Je gaat, rekening houdende met de relevante wetgeving, dus op zoek naar een evenwicht en werkt hierbij nauw samen met de evenementencoördinator en organisatoren.

Als themaverantwoordelijke sta je ook in voor de coördinatie van de werking. Je beheert de mailbox van het team milieuvergunningen, je behoudt het overzicht en zorgt ervoor dat de verschillende taken van het team correct worden uitgevoerd. Toekomstgericht werk je samen met andere collega’s binnen de organisatie aan digitaliseringsprocessen die de werking van het team verbeteren. Als dit binnen je ambities past en je hebt er de kwaliteiten voor wijzen we je met plezier een aantal leidinggevende taken toe. De mate waarin je dit doet zal steeds samen met jouw rechtstreeks leidinggevende vormgegeven worden.