Stad Leuven zoekt Milieudeskundige

Betaalde job Voltijds
Leuven
Solliciteren tot

Je bent hoofdzakelijk verantwoordelijk voor milieuhandhaving. Daarnaast behandel je omgevingsvergunningsaanvragen voor het milieuluik.

  • Je voert naar aanleiding van klachten of meldingen op het terrein controles uit op de naleving van milieuvergunningen.
  • Je schat de situatie ter plaatse in, onderneemt de nodige acties om deze te kunnen afhandelen en volgt verder op.
  • Je start zo nodig een handhavingsprocedure op.

Meer info: https://www.leuven.be/vacature-milieudeskundige