Stad Kortrijk zoekt Teamverantwoordelijke Net en Groen

Betaalde job Voltijds
Kortrijk
Solliciteren tot

Als teamverantwoordelijke sta je in voor alle aspecten van Net en Groen. Je bent verantwoordelijk voor een optimaal onderhoudsbeheer en het uitvoeren van de acties binnen het meerjarenplan die toegewezen zijn aan je team met oog voor een duurzame langetermijnvisie. Je coördineert de werking van het volledige team en stuurt de exploitatieverantwoordelijken in het team rechtstreeks aan. Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van een efficiënte planning, voor de budgetbewaking en voor het motiveren en coachen van je medewerkers. Je rapporteert aan je directeur en aan de betrokken leden van het college. 

Schrijf je nu in!

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT?

Team net en groen is een onderdeel van de directie Ruimte. Het team speelt een centrale rol in het realiseren van de ambities van de stad op vlak van netheid, afvaldienstverlening en groenonderhoud. Het team omvat een 100-tal medewerkers en bestaat uit 3 subteams: nette stad, afval en logistiek en groenonderhoud.

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 • Je realiseert de doelstellingen van het beleid. 
  Je werkt zowel op een strategisch als op een operationeel niveau mee aan de realisatie van de ambities op vlak van netheid, afvaldienstverlening en groenonderhoud.
 • Je coördineert de werking van het team. 
  Je staat in voor de kwalitatieve werking van je team, coördineert de activiteiten en samenwerking, zowel op inhoudelijk, methodisch, organisatorisch als financieel vlak. 
 • Je geeft leiding aan je medewerkers. 
  Je zorgt ervoor dat je medewerkers tevreden zijn en hun talenten tot hun recht komen.  Dit betekent onder meer dat je hen regelmatig feedback geeft over hun functioneren, afspraken maakt, begeleidt of bijstuurt waar nodig. 
 • Je zet je schouders onder de projecten binnen je eigen directie of binnen de organisatie. 
  Je werkt mee aan het bepalen en het tot uitvoering brengen van de strategische doelstellingen van de directie Ruimte. Je zorgt voor inhoudelijke samenhang tussen beleid en beheer inzake afval en groen
 • Je ontwikkelt je eigen expertise
  Je kent de evoluties en uitdagingen voor al je thema’s. Je hebt oog voor de relevante trends, voor evoluties op regionaal en Vlaams niveau. Je zet in op een structurele en duurzame samenwerking met een aantal externe partners zoals bv IMOG.

Belangrijk voor deze functie :

 • Je bent in het bezit van een rijbewijs en kan je vlot verplaatsen op het grondgebied van Kortrijk.
 • Je bent geboeid door zowel het beleid inzake groenonderhoud als het afvalbeleid. Naast het strategische luik heb je ook aandacht voor de operationele werking waarin optimaal onderhoudsbeheer centraal staat.
 • Je bent flexibel en geëngageerd en wil je team op de kaart zetten zowel in de eigen organisatie als bij onze externe partners.
 • Je hebt voeling met onze technische ploegen en onze arbeiders. Je erkent en waardeert hun werk en bent toegankelijk en aanspreekbaar voor hun bezorgheden.
 • Je herkent jezelf in de waarden van Kortrijk en kan je scharen achter onze visie op leidinggeven.

Raadpleeg de infobundel voor meer info

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden. 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 

 • Een contract van onbepaalde duur op A-niveau. 
 • Maaltijdcheques van 7,00 euro. 
 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen. 
 • Gratis aansluiting bij GSD-V. 
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding. 
 • Eindejaarspremie. 
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler). 
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster. 
 • Afhankelijk van de functie mogelijkheden tot telewerk. 
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar. 
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen. 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat?

 • Je kan deelnemen via werving als je een masterdiploma hebt. Affiniteit en interesse in afvalbeleid en/of groenbeleid is een must. Daarnaast heb je minimum 3 jaar aantoonbare ervaring in het leiden van een team of van een project(team).  
 • Je kan ook deelnemen via werving als je geen masterdiploma hebt, maar slaagt voor een niveau- en capaciteitstest. Affiniteit en interesse in afvalbeleid en/of groenbeleid is een must. Daarnaast heb je minimum 3 jaar aantoonbare ervaring in het leiden van een team of van een project(team).  

Ben je een interne kandidaat?

 • Je kan deelnemen via bevordering als je minstens 4 jaar graadanciënniteit hebt op B-niveau binnen stad of OCMW Kortrijk, of minstens 4 jaar graadanciënniteit op C4/5-niveau én 6 jaar dienstanciënniteit binnen stad of OCMW Kortrijk. Affiniteit en interesse in afvalbeleid en/of groenbeleid is een must. Daarnaast heb je minimum 3 jaar aantoonbare ervaring in het leiden van een team of van een project(team).  
 • Je kan deelnemen via interne en externe personeelsmobiliteit als je minstens 12 maand graadanciënniteit hebt op A-niveau binnen de stad of het OCMW Kortrijk. Affiniteit en interesse in afvalbeleid en/of groenbeleid is een must. Daarnaast heb je minimum 3 jaar aantoonbare ervaring in het leiden van een team of van een project(team).  

Wervingsreserve (of bevorderingsreserve) 

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve (of bevorderingsreserve) die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging. 

HEB JE INTERESSE? 

Inschrijven kan enkel digitaal tot en met 19 september 2021. 

Schrijf je nu in

HOE VERLOOPT DE SELECTIEPROCEDURE ?

Deel 1 : Screening CV

Aan de hand van de toelatingsvoorwaarden gaan we na of je al dan niet kan deelnemen aan deze selectieprocedure. 

Externe kandidaten die deelnemen via werving zonder masterdiploma, moeten eerst slagen voor een niveau- en capaciteitstest. Andere kandidaten zijn hiervan vrijgesteld. 

Deel 2: Korte mondelinge proef 

Tijdens een speedinterview wordt gepeild naar enkele essentiële elementen zoals ervaring, jobinzicht, communicatie en motivatie.

 • Het minimale resultaat om door te stromen naar het derde deel (gecombineerde proef van case en interview) is 60/100. 
 • Timing: 28 september 2021 (namiddag)  onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

Deel 3: Gecombineerde proef: case en interview 

De kandidaat bereidt een case voor, voorafgaand aan het gesprek, en licht deze toe tijdens het interview.  Tijdens dit interview polsen we ook naar motivatie, jobinzicht, ervaring, persoonlijkheid en de selectiecriteria uit de functiebeschrijving.  

 • Dit selectiegedeelte is eliminerend en het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden is 60/100. 
 • Timing: 8 oktober 2021, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Deel 4: Assessment 

Tijdens dit assessment wordt verder ingegaan op je leidinggevende capaciteiten. Het resultaat hiervan bepaalt of je geschikt of niet geschikt bent voor de functie. 

 • Resultaat: ‘geschikt’ of ‘niet-geschikt’
 • Timing: nog te bepalen 

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Els Strubbe, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, op 056/27 86 54 of via vacatures@kortrijk.be

Bij groep Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.