Stad Kortrijk zoekt Dossierbehandelaar Omgevingsvergunningen Milieu (B1-B3)

Betaalde job Voltijds
Kortrijk
Lies Decock
056 27 85 73
Solliciteren tot

Als dossierbehandelaar omgevingsvergunningen sta je in voor het analyseren en verwerken van aanvragen voor omgevingsvergunningen met een milieucomponent. 

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Het team Bouwen, Milieu en Wonen valt onder de directie Ruimte en bestaat uit een 30-tal medewerkers. Het team wordt opgedeeld in 3 subteams: Bouwen, Milieu en Wonen. 

Het team Bouwen, Milieu en Wonen heeft als missie mee te bouwen aan Kortrijk als stad waar mensen willen komen wonen en werken. We zetten in op diversiteit in het woonaanbod met respect voor de eigenheid van onze stad. We blijven ondersteuning bieden om woningen energiezuinig en kwalitatief te maken. Het aanbod aan en de toegang tot betaalbare woningen wordt verder uitgebouwd. We zijn selectief in waar en hoe we willen bouwen, met aandacht voor de eigen identiteit van buurten en wijken. We scheppen een kader voor ruimtelijke planning, architectuur en erfgoed.

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN?

Als dossierbehandelaar omgevingsvergunningen voor de stad Kortrijk adviseer en begeleid je aanvragers bij de uitwerking van hun projecten. Dat kan gaan over burgers, bedrijfsleiders, architecten, … Je streeft hierbij altijd naar een kwalitatief resultaat, rekening houdend met de ruimtelijke en wettelijke context.

Je werkt binnen het team Bouwen, Milieu en Wonen samen met collega’s uit het eigen team en uit andere teams binnen de stad. Je weet verschillende belangen met elkaar te verenigen.

 • Dossierbehandeling van omgevingsvergunningen en bodemzaken
 • Begeleiding van projecten tot aan de vergunning
 • Je zorgt voor transparante en heldere communicatie zodat het beleid, de burger en je collega’s altijd geïnformeerd en betrokken zijn. 

Meer info

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en waarden. 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 

 • Een contract van onbepaalde duur op B-niveau. 
 • Maaltijdcheques van 7,00 euro. 
 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen. 
 • Gratis aansluiting bij GSD-V
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. 
 • Fietsvergoeding. 
 • Eindejaarspremie. 
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler). 
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster. 
 • Mogelijkheden tot telewerk. 
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar. 
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen. 

Ontdek waarom het zo fijn is om voor Kortrijk te werken op werkenbijkortrijk.be of lees de veelgestelde vragen. 

 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat? 

 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau B in de richting milieutechnologie, milieuzorg, milieumanagement, milieudeskundige, milieucoördinator, topografie, geografie, geomatica, vastgoed, landmeten/makelaardij, architectuur, toegepaste architectuur.
 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau B in een andere richting dan hierboven vermeld en je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare relevante beroepservaring. 
 • Je hebt geen bachelordiploma, maar minimaal 1 jaar aantoonbare relevante beroepservaring in een gelijkaardige functie én je slaagt voor een niveau-en capaciteitstest. 

Ben je een interne kandidaat? 

 • Je bent een medewerker van stad/OCMW met min. 4 jaar niveauanciënniteit op C-niveau of je bent medewerker van stad/OCMW met min. 4 jaar niveauanciënniteit op D4-D5-niveau en min. 6 jaar dienstanciënniteit. 
 • Je bent een medewerker van stad/OCMW met min.12 maand graadanciënniteit op B-niveau. 

Wervingsreserve (of bevorderingsreserve) 

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging. 

 

HEB JE INTERESSE? 

Inschrijven kan tot en met 22 augustus 2022, enkel digitaal via Dossierbeheerder Omgevingsvergunningen (Milieu) (B1-B3) (jobsolutions.be)

HEB JE VRAGEN?  

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Lies Decock, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, via vacatures@kortrijk.be of 056 27 85 73.

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.