Stad Kortrijk zoekt Beleidscoördinator Patrimonium- en Vastgoedbeleid

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Kortrijk
Solliciteren tot

Als beleidsexpert Patrimonium- en Vastgoedbeleid ben je verantwoordelijk voor de uitbouw van een strategisch innovatief en toekomstproof beleid met betrekking tot het patrimonium en vastgoed van groep Kortrijk. Je bent een cruciale schakel tussen je beleidsdomein en de uitvoering ervan. Je zorgt voor de voorbereiding, opbouw, uitbouw, implementatie, evaluatie en nazorg van alle acties en projecten binnen dit beleid met als doel een geïntegreerd, organisatie breed gedragen beleid dat alle medewerkers en diensten mee ondersteunt in de uitvoering van hun kernopdracht. Je bouwt blijvend je kennis op met betrekking tot jouw beleidsdomein en weet hierin ook een netwerk op te bouwen

Kortrijk ambieert een klantgerichte en toekomstgerichte patrimoniumbeleidsvisie als basis voor het ontwerpen en beheren van onze gebouwen en voor het huisvesten van diverse diensten en gebruikers. Werk je als beleidscoördinator graag mee aan de uitbouw van dit strategisch innovatief en toekomstproof beleid? 

Schrijf je nu in!

 

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

De directie Ruimte plant en bouwt continu aan de stad van overmorgen die leefbaar is voor jong en oud en zet zich ook dagdagelijks in voor een proper en goed onderhouden openbaar domein. De medewerkers van de directie Ruimte maken van Kortrijk quasi letterlijk de ‘Beste Stad van Vlaanderen’ voor elk van onze bijna 77.000 inwoners en dit samen met het stadsbestuur, de 1.800 medewerkers, de regio, de burgers en andere partners. De directie Ruimte zorgt ervoor dat de voorziene investeringsmiddelen omgezet worden in de realisaties zoals beloofd in het bestuursakkoord ‘BSV’. Zij maken het omgevingsbeleid zichtbaar en maken hierbij het verschil voor alle doelgroepen.

Je kan terecht in team  Gebouwenbeheer. Het patrimonium van Kortrijk bestaat uit een 450-tal gebouwen en is heel gevarieerd in schaal en complexiteit. Het gaat over sportgebouwen, culturele infrastructuur, jeugdlokalen, woonzorgcentra, woningen, flatgebouwen, werkplaatsen, kantoorgebouwen, bergingen en opslagplaatsen. Als organisatie streven we naar een duurzaam en kostenefficiënt gebouwenportfolio dat in balans is en we wensen de juiste keuzes te maken inzake het afstoten, uitbreiden of renoveren van gebouwen. We ambiëren om een klantgerichte en toekomstgerichte patrimoniumbeleidsvisie vorm te geven als basis voor het ontwerpen en beheren van onze gebouwen en voor het huisvesten van diverse diensten en gebruikers. We bereiden samen met onze partners de investeringen in bouwprojecten voor en realiseren die op een kwaliteitsvolle en professionele manier.

 

WAT ZIJN JE VERANTWOORDELIJKHEDEN? 

 • Je geeft de vastgoedstrategie van de stad verder vorm en verankert die duurzaam in de stadsorganisatie. Je ontwikkelt een integrale en duurzame visie op de volledige vastgoedportefeuille van de stad en het OCMW Kortrijk en op de participaties in ander vastgoed en voert die efficiënt en systematisch uit. Je bent verantwoordelijk voor het stroomlijnen van het vastgoedbeleid van de stad. 
 • Je coördineert alle vastgoedtransacties, het vastgoedbeheer en de afstemming ervan met het bredere stedelijk beleid. Je doet dit voor alle gronden en panden van de stad Kortrijk, het OCMW Kortrijk en voor de participaties van de beide actoren in vastgoed van derden.
 • Je werkt nauw samen met je collega’s van het subteam vastgoedbeheer, de projectleiders en de collega’s van het team Juridische Zaken. Je adviseert de ruimtelijk planners, stedenbouwkundigen en projectleiders over de vastgoedaspecten van hun projecten en processen.  Je adviseert het stadsbestuur en je collega’s over stadsvernieuwingsprojecten en andere ontwikkelingen met een vastgoedcomponent.  
 • Je houdt het overzicht van alle projecten, zowel de facilitaire als de ontwikkelingen van de stad, het OCMW en van derden waarin de stad participeert.  
 • Je bent het eerste aanspreekpunt en voor alle vastgoedontwikkelingen waar de stad een actieve rol in speelt of kan spelen. Je bent de liaison naar de private en semi-private investeerders en potentiële afnemers van vastgoed. Je beschikt over een uitgebreid netwerk en je benut dat optimaal voor je functie. Je bouwt allianties uit met alle relevante spelers binnen en buiten de stadsorganisatie. Je werkt een actief acquisitiebeleid uit. 

Meer info

 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden. 

 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?  

 • Een contract van onbepaalde duur op A-niveau.
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar.
 • Maaltijdcheques van 7,50 euro.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • We zetten in op welzijn en werkgeluk, met teambuilding, after work cafés, personeelsevents, webinars, workshops, sport over de middag, enz.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.
 • De mogelijkheid om mee te werken aan boeiende projecten bij en voor Stad Kortrijk.

 

Ontdek waarom het zo fijn is om voor Kortrijk te werken op werkenbijkortrijk.be of lees de veelgestelde vragen.

 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat?

 • Je hebt een masterdiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau A (bij voorkeur in een relevante richting). Ervaring in het ontwikkelen, behartigen en implementeren van patrimonium- en vastgoedbeleid is een grote meerwaarde.    
 • Je hebt geen masterdiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau A, maar wél minstens één jaar relevante beroepservaring in het ontwikkelen, behartigen en implementeren van patrimonium- en vastgoedbeleid is een grote meerwaarde. Daarnaast slaag je voor een online niveau- en capaciteitstest. 

 

HEB JE INTERESSE?

Inschrijven kan tot en met 10 oktober 2023, énkel digitaal via deze link

 

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Lies Decock, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, op 056 27 85 73 of via vacatures@kortrijk.be.

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.