Stad Kortrijk zoekt Beleidscoördinator Integraal Ruimtelijk Beleid

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Kortrijk
Solliciteren tot

Als beleidsexpert Integraal Ruimtelijk beleid ben je verantwoordelijk voor de uitbouw van een strategisch innovatief en toekomstproof beleid met betrekking tot het integraal ruimtelijk beleid. Je bent een cruciale schakel tussen je beleidsdomein en de uitvoering ervan. Je zorgt voor de voorbereiding, opbouw, uitbouw, implementatie, evaluatie en nazorg van alle acties en projecten binnen dit beleid met als doel een geïntegreerd, organisatie breed gedragen beleid dat alle medewerkers en diensten mee ondersteunt in de uitvoering van hun kernopdracht.

Kortrijk schrijft aan plannen over hoe we onze ruimte gaan gebruiken. Werk je graag mee aan de uitbouw van een strategisch innovatief en toekomstproof beleid ‘Kortrijk Overmorgen’ ?

Schrijf je nu in!

 

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

De directie Ruimte plant en bouwt continu aan de stad van overmorgen die leefbaar is voor jong en oud en zet zich ook dagdagelijks in voor een proper en goed onderhouden openbaar domein. De medewerkers van de directie Ruimte maken van Kortrijk quasi letterlijk de ‘Beste Stad van Vlaanderen’ voor elk van onze bijna 77.000 inwoners en dit samen met het stadsbestuur, de 1.800 medewerkers, de regio, de burgers en andere partners. De directie Ruimte zorgt ervoor dat de voorziene investeringsmiddelen omgezet worden in de realisaties zoals beloofd in het bestuursakkoord ‘BSV’. Zij maken het omgevingsbeleid zichtbaar en maken hierbij het verschil voor alle doelgroepen.

Het team Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid speelt een centrale rol in het realiseren van de ambities van de stad op vlak van stadsontwikkeling. Het team is tegelijk uitvoeringsgericht, beleidsvoedend als - uitvoerend. Het bestuursakkoord 2020-2025 Kortrijk, beste stad van Vlaanderen is hierbij de belangrijkste leidraad. Het Ruimtepact uit Kortrijk 2025, de stad die we kunnen willen is daar een deel van en bepaalt de inhoudelijke richting. Daarnaast speelt het team voortdurend in op de snel veranderende maatschappelijke context en op nieuwe uitdagingen die bijvoorbeeld uit participatietrajecten volgen en een antwoord verdienen.

 

WAT ZIJN JE VERANTWOORDELIJKHEDEN? 

 • Je ontwikkelt een strategische visie op het gebied van ruimtelijke ordening en de daarmee samenhangende beleidsvelden, in het bijzonder vanuit een planologisch-juridische invalshoek.
 • Je werkt aan een integraal en kwalitatief gemeentelijk omgevingsbeleid vanuit een duidelijke visie.  Je trekt de opmaak van het beleidsplan ruimte. Je adviseert hierbij ook de beleidsplannen die door andere teams binnen de directie worden uitgewerkt (mobiliteitsplan, energieplan, woonplan, etc.) om zo een samenhangend en integraal ruimtelijk beleidsplan te bekomen.  
 • Je evalueert de effecten van het gevoerde ruimtelijke beleid en verwerkt de evaluatie in de beleidsplannen in opmaak. Je formuleert zo (voorstellen van) antwoorden op complexe beleidsvraagstukken.
 • Vanuit jouw overkoepelende visie en expertise ben je een klankbord voor de stadsprojecten die jouw collega’s trekken. 
 • Af en toe ben je zelf de trekker van een stadsproject.
 • Je neemt een trekkende rol op in de bouwshift op Kortrijks grondgebied. Je slaagt er in het bouwshiftbeleid in de praktijk te brengen met exemplarische voorbeelden.  Je interpreteert en evalueert de ruimtemonitor wonen en ruimtemonitor ondernemen en verwerkt de conclusies in het bouwshiftverhaal. 
 • Je levert samen met jouw collega's belangrijke juridische bijdragen. Je toetst beleidsinitiatieven juridisch af in samenspraak met de juridische dienst van de stad. Je volgt proactief de relevante regel- en wetgeving en wijzigingen op.
 • Je communiceert proactief over (nieuwe) beleidsinitiatieven en projecten.

Meer info

 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden. 

 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?  

 • Een contract van onbepaalde duur op A-niveau.
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar.
 • Maaltijdcheques van 7,50 euro.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • We zetten in op welzijn en werkgeluk, met teambuilding, after work cafés, personeelsevents, webinars, workshops, sport over de middag, enz.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.
 • De mogelijkheid om mee te werken aan boeiende projecten bij en voor Stad Kortrijk.

 

Ontdek waarom het zo fijn is om voor Kortrijk te werken op werkenbijkortrijk.be of lees de veelgestelde vragen.

 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat?

 • Je hebt een masterdiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau A (bij voorkeur in een relevante richting). Ervaring in het ontwikkelen, behartigen en implementeren van het beleid rond ruimtelijke planning is een grote meerwaarde.    
 • Je hebt geen masterdiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau A, maar wél minstens één jaar relevante beroepservaring in het ontwikkelen, behartigen en implementeren van het beleid rond ruimtelijke planning. Daarnaast slaag je voor een online niveau- en capaciteitstest. 

 

HEB JE INTERESSE?

Inschrijven kan tot en met 10 oktober 2023, énkel digitaal via deze link

 

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Lies Decock, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, op 056 27 85 73 of via vacatures@kortrijk.be.

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.