stad Dendermonde zoekt Programmaregisseur klimaat en energie

Betaalde job Voltijds
Plaats van tewerkstelling: stad Dendermonde
Sector: Energie Klimaat
Solliciteren tot

Als programmaregisseur klimaat en energie ben jij verantwoordelijk voor het programma ‘klimaat en energie’. Vanuit je expertise vertaal je de agenda van klimaat en energie naar een volledig programma, waarbij je de strategie verbindt met de uitvoering. Je behoudt een overzicht van de verschillende operationele doelstellingen en acties binnen dit thema. Je stemt af met verschillende interne diensten i.h.k.v. realisatie en opvolging van het programma. Je bewaakt daarbij de haalbaarheid op vlak van budget en personeelsinzet. Concrete projecten waarvoor je verantwoordelijk bent, zijn onder andere Warm Dendermonde, het Warmteplan, het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP), het Burgemeestersconvenant, het Klimaatplan …

Intern ben jij het aanspreekpunt voor alles rond klimaat en energie. Dankzij deze rol ben je in staat de juiste mensen te betrekken om samen tot actie over te gaan. Daarnaast ben je ook het

aanspreekpunt voor externe partners om zo de doelstellingen van de stad te realiseren. Je faciliteert samenwerkingen binnen het brede thema klimaat en energie, waarbij je samenwerkt met diverse teams en netwerken binnen stad Dendermonde.

Om beslissingen te valideren, coördineer je stuur-, klankbord- en projectgroepen. Ook rapporteer je aan het college van burgemeester en schepenen, het managementteam, de stuurgroep en hogere overheden over de klimaatdoestellingen van de stad, zoals het burgemeestersconvenant en het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP).

Tot slot zorg je voor brede en heldere communicatie en sensibilisering rond het onderwerp naar internen en externen. Je maakt de organisatie bewust van het belang van dit programma. Door een heldere vertaalslag zorg je voor draagvlak.

De ideale kandidaat?

De ideale kandidaat is gepassioneerd en heeft kennis over het thema klimaat en energie. Je blinkt uit in strategisch denken, coördineren en netwerken. Als programmaregisseur klimaat en energie hou je van samenwerkingen met interne en externe partners. Je verantwoordelijkheidsgevoel zorgt ervoor dat je tot concrete resultaten komt. Daarnaast ben je sterk in rapporteringen, visievorming en communicatie. Je draagt bij aan de creatie van een duidelijke, gedeelde visie over het thema binnen de organisatie.