Stad Brugge zoekt Hydroloog

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
8000 Brugge
Solliciteren tot

Stad Brugge organiseert een contractuele aanwervingsprocedure voor Hydroloog bij Openbaar Domein  (salarisschaal A1a-A2a – deadline VÓÓR 21 september 2021).

Water is onmisbaar, niet alleen voor de leefbaarheid op deze planeet, maar ook voor een goed draaiende economie.  Stad Brugge heeft hierin heel wat cruciale taken te vervullen: een goede riool- en weginfrastructuur, beheer van grachten en waterlopen, afstemming van water en ruimtelijke ordening én het voorzien van een kwalitatieve, veilige en klimaatrobuuste leefomgeving.

Voor een structurele aanpak van deze vele vraagstukken en uitdagingen op vlak van duurzaam waterbeheer versterkt Openbaar Domein haar werking met een Hydroloog.

Deze waterexpert speelt een belangrijke rol, zoals bijvoorbeeld in het coördineren van afkoppelingsprojecten van stadsgebouwen, het uitbouwen van regenwaterhergebruik, of het uitwerken van de beoogde perceelsgebonden normering. De focus van de functie is in de eerste plaats het coördineren en uitvoeren van (deel)projecten en het uitwerken van klimaatadaptatiemaatregelen rond water in het beleid.

Ben jij de projectmanager met hydrologische expertise die we zoeken? Draag je graag bij aan een kwalitatieve, veilige en klimaatrobuuste leefomgeving?

Waag je kans!

Wat is jouw rol?

 • Jouw hoofdfocus is de realisatie van een duurzaam waterbeheer op het Brugs openbaar domein.
 • Je legt je toe op beleidsvoorbereiding en ontwikkelt een stadsbrede hydrologische visie.
 • Je leidt, coördineert en voert projecten uit inzake duurzaam waterbeheer.
 • Je werkt maatregelen uit en coördineert de uitvoering ervan.
 • Je werkt doorlopend aan de uitbreiding van jouw technische kennis en hydrologische expertise en deelt deze met jouw collega’s over de diensten heen.
 • Je voorziet de nodige tools om watergerelateerd advies voor stadsprojecten op verschillende niveaus te verbeteren.

 

Wat wordt er van jou verwacht?

 • Je beschikt over een masterdiploma *
 • OF
 • Je beschikt niet over een masterdiploma maar je kunt minimum 5 jaar relevante werkervaring voorleggen. Je documenteert de gevraagde werkervaring uitgebreid in jouw CV en/of motivatiebrief.
 • Je hebt grondige kennis van watersystemen, inclusief (stedelijke) hydrologie, en actuele technieken voor (stedelijk) waterbeheer.
 • Je bent vertrouwd met de klimaatimpact op het watersysteem alsook mogelijke maatregelen en innovatieve technieken om hier het hoofd aan te bieden.
 • Je hebt kennis van ecohydrologie en bent vertrouwd met modelleringsconcepten.
 • Je hebt een brede belangstelling voor de thematiek ‘omgeving’ en ‘openbaar domein’ en bent berid je waar nodig nog verder te specialiseren.
 • Je bent een netwerker, vaardig in projectwerking en projectleiding.
 • Zie verder ook de opgegeven competenties in de functieomschrijving.

*Laatstejaarsstudenten worden ook toegelaten tot de selectieprocedure als ze aan hun kandidatuur een studiebewijs van het lopende jaar toevoegen. Uiterlijk op de datum van hun indiensttreding bezorgen zij vervolgens het gevraagde diploma.

 

Wat bieden wij jou aan?

Samen met meer dan 1500 collega’s verzorg je de dienstverlening binnen onze centrumstad en zie je dagelijks het resultaat van jouw werk!

 • Een voltijdse contractuele aanstelling met een loon op niveau A1a-A2a.
 • Je verdient een minimum bruto maandloon van €3170,07 (zonder ervaring) of €3489,25 (5 jaar ervaring) en bouw je op door het verzamelen van anciënniteit tot maximum €5.252,02 (geïndexeerd).
 • Anciënniteit uit de openbare sector wordt volledig verrekend.
 • Anciënniteit uit de private sector wordt verrekend voor maximum 5 jaar.
 • Anciënniteit wordt verrekend als je relevante ervaring kan voorleggen via de nodige tewerkstellingsattesten.
 • Voorlopige raming van jouw (netto)loon kan je opvragen via loonadministratie@brugge.be. Geef mee:
  • burgerlijke staat;
  • aantal kinderen ten laste;
  • eigen inschatting van het aantal jaar relevante anciënniteit via gedetailleerd overzicht.
 • De loonsimulatie gebeurt op basis van een verklaring op eer en verbindt het bestuur niet tot het toekennen van de anciënniteit.
 • Een soepele verlofregeling met minimaal 31 verlofdagen voor een fulltime tewerkstelling.
 • Een flexibele arbeidsorganisatie met kansen tot telewerk, aandacht voor de work-life balance, opleiding, loopbaan- en doorgroeimogelijkheden, enz.
 • Een gevarieerd aanbod aan sociale voordelen en personeelsactiviteiten om je collega’s beter te leren kennen.
 • Een eindejaarstoelage, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer en een aanvullende pensioenverzekering.

Lees meer over onze troeven op www.werkenbijbrugge.be.

 

Hoe ziet de selectieprocedure er uit?

Deze selectieprocedure bestaat uit een aantal verschillende proeven:

 • schriftelijke proef
 • assessment center
 • mondelinge proef

Meer gedetailleerde info over het verloop van deze selectieprocedure vind je terug in het selectieprogramma.

Wil je meer lezen over het algemene verloop van onze selectieprocedures, neem dan zeker ook een kijkje op onze vacaturesite www.werkenbijbrugge.be.

Heb je een beperking of chronische ziekte? We voorzien redelijke aanpassingen zodat dit geen hindernis vormt bij je deelname aan de selectieprocedures.

Vul dit formulier zo volledig mogelijk in en voeg het toe aan jouw kandidaatstelling.

 

Geprikkeld? DEADLINE: VÓÓR 21 september 2021

Klik op de knop “Solliciteren”.  Vul de gevraagde gegevens in en voeg toe:

 • CV
 • motivatiebrief
 • diploma of gedetailleerde toelichting van jouw relevante werkervaring (minimaal functietitel, werkgever/sector, taken en duur van tewerkstelling)

OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking.

Ondervind je problemen met het online solliciteren of wens je nog meer info, neem dan contact op met Personeel & Organisatie, t 050 44 96 30, info@werkenbijbrugge.be.