Stad Antwerpen zoekt Specialist omgevingsvergunningen met kennis project-MER

Betaalde job Voltijds
Solliciteren tot

Bedrijven en inwoners met innovatieve bouwprojecten maken de stad nog straffer. Een inschatting van de milieugevolgen is daarbij noodzakelijk. Heb je ervaring, communiceer je helder én ben je leergierig? Word dan onze MER-specialist, een maatschappelijk relevante job waar je trots op kan zijn.

Wat doe je?

  • Je begeleidt bedrijven en inwoners die een omgevingsvergunning aanvragen waarvoor een project-milieueffectrapport (project-MER) nodig is.
  • Je begeleidt klanten die een bedrijf willen starten en een omgevingsvergunning nodig hebben voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
  • Je beantwoordt milieutechnische omgevingsvragen, onder meer van bedrijven, notarissen, studiebureaus en andere klanten.
  • Je werkt mee aan de beoordeling van project-milieueffectrapporten van omgevingsvergunningen die de stad behandelt.
  • Je maakt het inhoudelijke advies op voor omgevingsvergunningsaanvragen met een project-MER-screening. Je vraagt daarvoor adviezen op bij stadsdiensten zoals mobiliteit, archeologie, groendienst, monumentenzorg, ….
  • Je levert input over project-milieueffectrapporten van ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen.
  • Je beoordeelt en adviseert over omgevingsvergunningsaanvragen en -meldingen op het vlak van milieu.
  • Je volgt het ruimtelijk- en milieubeleid op stedelijk, provinciaal en gewestelijk niveau.

Meer weten over deze vacature?

Bekijk ze op: https://www.antwerpen.be/info/627b8c196a2f992e692551ee/specialist-omgevingsvergunningen-met-kennis-project-mer