SAAMO Vlaams-Brabant vzw zoekt Projectmedewerker wonen m/v/x

Betaalde job Deeltijds Bepaalde duur
Vilvoorde
Solliciteren tot

De uitdagingen

Betaalbaar, energiezuinig en kwaliteitsvol wonen is voor mensen met een laag inkomen vaak onbereikbaar.   

Vlaanderen telt momenteel bijna 200.000 noodkopers. Noodkopers zijn mensen met een laag inkomen die noodgedwongen een goedkope woning kopen op de privémarkt, omdat ze geen sociale woning of betaalbare huurwoning vinden. Vaak scoren deze koopwoningen slecht op het gebied van veiligheid en energiezuinigheid. Het dak lekt, de elektriciteitsleidingen zijn verouderd, in de ramen zit nog enkele beglazing. 

Vaak hebben noodkopers de middelen niet om noodzakelijke herstellingswerken uit te voeren. Ook als je een huis bezit, kan je in armoede leven. Verschillende instrumenten bieden hier een antwoord op; denk maar aan het Vlaams Noodkoopfonds, Vlaamse Renovatiepremie, Vlaamse Energielening, Subsidieretentie, lokale premies voor gevelrenovatie, etc… Met deze premies of renteloze leningen kunnen eigenaars investeren in efficiënte energie en verbetering van de woonkwaliteit en de woonveiligheid. Toch dienen er zich tal van drempels aan; de instrumenten zijn bij de doelgroep vaak niet gekend, het toekennen van de premies/leningen vergt heel wat administratie, de renovatiebedragen liggen soms te laag om energie-efficiëntie te bekomen,…
 

Je opdracht

SAAMO Vlaams-Brabant ondersteunt en ontzorgt daarom noodkopers, die beroep doen op deze leningen of premies, in hun renovatieproces. We kunnen daarvoor terugvallen op ervaring in Vilvoorde, Grimbergen en Tienen en hebben veel kennis opgedaan op vlak van sociale begeleiding, inspraak en netwerking.

Als een eigenaar bereid is om renovatiewerken uit te voeren, voeren we een beperkt sociaal onderzoek uit, stellen we een renovatieplan op, en kijken we welke Vlaamse en lokale ondersteuningsmaatregelen de eigenaar financieel kunnen helpen.  Samen met de stad Vilvoorde en 3Wplus, ondersteunt SAAMO Vlaams-Brabant deelnemers bij hun aanvraag en bij de toekenning van de premie(s). We leggen het renovatieproces uit, we ontzorgen, brengen bezorgdheden naar boven en staan mensen bij. Onze focus ligt daarbij op de sociale begeleiding, niet op de bouwtechnische. Naast individuele begeleiding van noodkopers, organiseren we ook groepsmomenten met noodkopers, om ervaringen uit te wisselen en de instrumenten te evalueren.

SAAMO Vlaams-Brabant zoekt een projectmedewerker die het projectteam in Vilvoorde ondersteunt. In Vilvoorde zijn we actief in wijk het Broek en de Slachthuiswijk. Jouw focust ligt in het Duchéhof, waar we nog van start dienen te gaan, en in wijk Broek. In deze laatste wijk zijn we reeds verschillende jaren actief met het project Broek-Zennelab [1]. Net als andere gemeenten in de Vlaamse rand, ondervindt Vilvoorde immers steeds meer invloed van de groeiende grootstad. Mensen wijken uit naar de rand, op zoek naar een geschikte woonplaats. Vilvoorde investeerde de laatste jaren sterk in stadsvernieuwing, met onder meer het project Watersite. In dit gebied bevindt zich ook de woonwijk Broek. Het project zet in op goed en aangenaam wonen, ook voor de meest kwetsbare bewoners. Dit gebeurt niet alleen via bouwblokrenovatie, maar ook door ontmoetingskansen te creëren, o.m. via een uitgebreid activiteitenprogramma (samentuin, buurtfeest, fietslabo,…). Samen met een collega ondersteun en versterk je bewoners bij het nemen van initiatieven.

Samen met het projectteam en de partnerorganisaties breng je knelpunten in kaart die de doelgroep ervaart. Je levert input voor je collega opbouwwerkers die de dialoog aangaan met oplossingsactoren en op zoek gaan naar structurele oplossingen om kwaliteitsvol wonen mogelijk te maken. Dit opdat het woonbeleid en het renovatieaanbod meer zouden aansluiten bij de noden die kwetsbare mensen ervaren. De projectmedewerker zorgt ervoor dat de ervaring en de deskundigheid die hij/zij aan de basis opbouwt, als bouwstenen naar de collega opbouwwerkers worden aangereikt.

 

Jouw profiel

 • Goede kennis van het Nederlands en het Frans zijn noodzakelijk. Kennis van bijkomende talen (Engels, Arabisch,…) is een meerwaarde.
 • Je bent iemand die gemakkelijk contact legt vanuit een open, empathische en geïnteresseerde houding.
 • Je hebt ervaring of voeling met de mechanismen van achterstelling en sociale uitsluiting en met de factoren die mensen en groepen maatschappelijk kwetsbaar maken
 • Ervaring met het thema wonen is geen vereiste, maar wel een meerwaarde
 • Je kan zelfstandig werken
 • Je kan een onderzoekende houding aan de dag leggen en werkt graag in team samen. Je brengt persoonlijke verhalen van de doelgroep in kaart om, samen met het projectteam, een beeld te krijgen over de structurele factoren die leiden tot maatschappelijk achterstelling.
 • Je bent communicatief vlot en sterk, zowel mondeling, schriftelijk als digitaal
 • Je hebt ervaring met het werken met vrijwilligers en kan hen ondersteunen bij het organiseren van activiteiten
 • Je kan verschillende taken tegelijk opnemen, je werkt planmatig en efficiënt
 • Je kan vlot overweg met Microsoft Office (tekstprogramma’s, Outlook, excel..) en kan administratieve taken (verslagen, afrekening, registratie..) tot een goed einde brengen 
 • Je bent flexibel en bereid tot sporadisch avond- en weekendwerk
 • Rijbewijs B is een meerwaarde, maar geen noodzaak gezien de centrale ligging van de wijk(en)

Bekijk het ruimere competentie- en functieprofiel via www.saamo.be/vlaams-brabant/vacatures

 

Ons aanbod

 • Contract van bepaalde duur (tot en met december 2024)
 • Snelle indiensttreding mogelijk
 • Verloning volgens PC 329 – barema B1c
 • Een job in een dynamische en uitdagende werkomgeving, in een lerende organisatie.
 • Standplaats: Vilvoorde (bureau SAAMO op Schaarbeeklei)
 • We zorgen voor een sterke omkadering. Je krijgt inhoudelijke en methodische ondersteuning door een stafmedewerker van SAAMO Vlaams-Brabant. Daarnaast maak je deel uit van een projectteam met 2 opbouwwerkers die reeds aan de slag zijn met bouwblokrenovatie in Vilvoorde en Grimbergen en een projectteam dat aan de slag is in wijk Broek. Binnen het team wonen komen al onze woonprojecten samen om ervaringen uit te wisselen en feedback te geven op de beleidsambities en vorderingen.
 • Andere tegemoetkomingen: woon-werk verkeer, gsm met belkrediet, eindejaarspremie, laptop
 • Vormings- en leermogelijkheden op basis van behoefte en relevantie voor de job inhoud: via volgen van vorming, intervisie, coaching, leren van elkaar.

SAAMO Vlaams-Brabant voert een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun sekse, afkomst of handicap.

 

Procedure

 • We verwachten je motivatiebrief met  CV  (in 1 of 2 bestanden, opgeslagen onder jouw voor- en achternaam) ten laatste op 24 juni bij philippe.liesenborghs@saamo.be met als onderwerp ‘Sollicitatie projectmedewerker’
 • Weerhouden kandidaten worden verwittigd op dinsdag 28 juni

Sollicitatiegesprekken zijn gepland op donderdag 30 juni (voormiddag) in de kantoren van SAAMO in Vilvoorde (Schaarbeeklei). Het exacte uur wordt u op 28 juni meegedeeld.
 

 

Meer info

 

[1] Meer info over de Duchéhof vind je op www.vilvoorde.be/duchehof. Meer info over Zennelab-Broek vind je via https://www.saamo.be/vlaams-brabant/vilvoorde/project/zennelab/