Regionaal Landschap Schelde Durme zoekt Medewerker Loket Onderhoud Buitengebied

Betaalde job Voltijds
Wetteren
Solliciteren tot

Medewerker Loket Onderhoud Buitengebied
Voltijds contract van onbepaalde duur
Heb je een sterke interesse in landschap? Ga je graag in overleg met gemeentebesturen? Streef je naar een beter landschapsbeheer? Stort je je graag op een nieuw project? Ben je goed in plannen? Geeft samenwerken jou een boost? Ben je bereid om je in te werken in een nieuwe digitale werkwijze? Is terreinwerk jouw ding? Dan ben jij de collega die we zoeken!

Wie zijn wij?
Organisatie
Regionaal Landschap Schelde-Durme is een ervaren partner voor iedereen die de beleving, de herkenbaarheid en de natuur- of erfgoedwaarden van het landschap in de regio wil versterken. Van particulier tot overheid, van vereniging tot school. Als trekker of ondersteuner, met raad en/of daad. Zo zetten we in op de kwaliteit van de open ruimte. Dat gebeurt via verschillende projecten, van heel lokaal tot gebiedsgericht, en het liefst met zoveel mogelijk partijen samen (buurtbewoners, verschillende overheden, verenigingen, scholen, landbouwers, jagers, natuurbeheerders, …). Bovendien zetten we de schoonheid van onze regio met fierheid in de kijker tijdens brede publieksactiviteiten. Info: www.rlsd.be
Team
Het RLSD-team heeft een uitgebreid team van medewerkers, elk gespecialiseerd in landschap, natuur, erfgoed, participatie en/of strategisch samenwerken. Ze worden bijgestaan door een algemeen coördinator en medewerkers communicatie en administratie.

Functieomschrijving
Jij bent het aanspreekpunt voor en trekker van het ‘Loket Onderhoud Buitengebied’(LOB). Dat betekent dat je instaat voor een gecoördineerde aanpak van landschapsbeheer via inventarisaties van kleine landschapselementen, opmaak van gebiedsvisies en beheerplannen, en de efficiënte uitvoering van het beheer. Je pakt dit aan vanuit een gedegen kennis over het natuurtechnische beheer en het juridisch kader. In het hele traject zorg je steeds voor betrokkenheid en draagvlak bij de betrokken gemeenten, natuurverenigingen, landbouwers en andere belangrijke partners. Het LOB is nog in volle ontwikkeling, jij bouwt mee aan de verdere uitbouw ervan in gans het werkingsgebied van RLSD. Daarbij werk je samen met de LOB medewerkers van andere Regionale Landschappen én met de landschapsmedewerkers binnen RLSD. Je bent wat LOB betreft het eerste aanspreekpunt van de gemeentes en geeft samen met hen het LOB, vorm zodat het aansluit bij hun verwachtingen en noden.

Als medewerker Loket Onderhoud Buitengebied:
- Wissel je terrein- en bureauwerk af. Tijdens periodes van inventarisaties ben je vaak buiten actief.
- Werk je nauw gezet samen met de verschillende actoren binnen de open ruimte (overheden, natuurverenigingen, landbouwers, toeristische verenigingen, jagers, …).
- Heb je hierbij oog voor de landschappelijke structuur, recreatieve en toeristische netwerken, natuurwaarden, integraal waterbeleid, de landbouwstructuur en verbredingsmogelijkheden in een multisectorale beleidscontext.
- Streef je samen met de betrokken actoren naar maximale win-win situaties in het landschap
en koppelingsmogelijkheden met de beschikbare beleidsinstrumenten en middelen om deze
gebundeld in te zetten voor realisaties in het gebied.
Geïntegreerd en in een constructieve sfeer samenwerken zijn cruciaal voor het LOB en voor alle RLSD-projecten, met oog voor het bereiken van concreet, vooropgesteld resultaat.
- Ben jij degene die het klimaat schept voor overleg en samenwerking.
Je organiseert en neemt deel aan interne en externe overlegmomenten en verzorgt de contacten met externe partners. Je start initiatieven op om nieuwe knelpunten aan te pakken en oplossingen aan te reiken.
- Jij luistert naar de noden en zorgen van de gemeentes en zoekt samen met hen op welke
wijze het LOB het best vorm krijgt binnen hun werking.
- Zorg jij ervoor dat de projecten goed verlopen met een voldoende participatie van alle betrokken en nog te betrekken partners.
Je bent een go-between die met alle bekommernissen van de verschillende partners rekening houdt en (politieke) feeling heeft.
- Sta jij in voor de communicatie met de betrokken overheden, actoren en bewoners (via
overleg, infovergaderingen, gebruik folder en nieuwsbrief, publieksactiviteiten die de
participatie bevorderen, …) en voor het bekomen en bestendigen van een breed draagvlak.
- Communiceer je helder met alle betrokkenen over de vorderingen en werkt de projecten ook
administratief af.

Profiel
-    Je hebt een diploma hoger onderwijs of gelijkwaardig door bijscholing en/of ervaring. 
-    Je hebt bij voorkeur minstens twee jaar relevante werkervaring. 
-    Je hebt goede kennis van en affiniteit met natuur en landschap (bij voorkeur uit de streek). Je bent vertrouwd met de volgende thema's: natuurontwikkeling en -beheer, landschapszorg en natuurgerichte recreatie. 
-    Je bent communicatief sterk (mondeling én schriftelijk), je beheerst verschillende stijlen (wervend en laagdrempelig; informatief en zakelijk) en je voelt aan wanneer welke stijl te hanteren. 
-    Je legt vlot contact met verschillende partners (gemeenten, organisaties, betrokken particulieren,...) en bent in staat informatie enthousiast en bevattelijk over te brengen en mensen te motiveren tot samenwerking. 
-    Je bent correct, diplomatisch, aangenaam en motiverend in je contacten. 
-    Je bent vertrouwd met het spanningsveld op het platteland (overheden - natuur - landbouw - recreatie - jacht). 
-    Je ben positief ingesteld t.o.v. samenwerking met diverse actoren in het platteland (natuursector, landbouwers, recreanten, jagers). 
-    Je bent kwaliteitsbewust. 
-    Je hebt een probleemoplossend vermogen. 
-    Je beschikt over een pragmatische geest en organisatorisch talent. 
-    Je kan zelfstandig, doelgericht en nauwgezet werken, ook in teamverband, initiatief durven nemen. 
-    Je bent bereid om flexibele werkuren te presteren (af en toe avond- en weekendwerk). 
-    Aantoonbare ervaring met organiseren en projectmatig werken (zowel beroepsmatig als vrijwillig) is een pluspunt. 
-    Je hebt kennis van presentatietechnieken, ervaring met werken met groepen. 
-    Je hebt goede kennis van MS Word, MS Excel, MS Powerpoint. Kennis van GIS is een pluspunt. 
-    Je beschikt over een rijbewijs B. 
-    Je kan je identificeren met de basisfilosofie van het Regionaal Landschap en je kan overweg met de aparte doelgroepen. Affiniteit met het werkingsgebied van RLSD en een netwerk binnen de streek zijn pluspunten. 

Werkvoorwaarden
-    Een gevarieerde job met ruimte voor eigen inbreng en een maatschappelijk relevante impact. 
-    Een enthousiast en gemotiveerd team van collega's. Je zal werken binnen het team ‘Natuur en Landschap’. In dit team wordt vlot expertise gedeeld om samen te werken aan landschapsherstel, -behoud en -versterking met het oog op meer biodiversiteit, betere natuurverbindingen, vlotte natuurrecreatie, fijne natuureducatie en landschapsbeleving voor iedereen dicht bij huis. 
-    Voltijdscontract van onbepaalde duur, onmiddellijke indiensttreding
-    Ons kantoor bevindt zich op wandelafstand van het NMBS-station van Wetteren in het voormalige gemeentehuis: Markt 1, 9230 Wetteren. Een troef is de nabijheid van De Schelde met een verkeersvrij jaagpad voor de fietsliefhebbers vanuit Gent of Dendermonde. Meer informatie over hoe je ons kantoor kan bereiken vind je op onze website www.rsld.be   (onder ‘contact’). 
-    Marktconforme verloning afhankelijk van te valoriseren anciënniteit en relevante ervaring. Ter info: brutoloon voor een voltijdse functie zonder anciënniteit per maand € 0 jaar: 2.864,04, 5 jaar: 3.071,77, 10 jaar 3.362,30, 15 jaar 3.655,17, 27 jaar 4.534,27, Paritair Comité 329.1 
-    Maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieregeling en kosteloos woon-werkverkeer met het openbaar vervoer. 
-    Flexibele uurregeling 

Praktisch
Kandidaten sturen vóór 23 augustus 2021 een e-mail naar info@rlsd.be met als onderwerp
'sollicitatie medewerker LOB' met volgende documenten in bijlage:
'familienaam_voornaam_cv' en
'familienaam_voornaam_motivatiebrief'.
Na een voorselectie op basis van CV en motivatie worden de weerhouden kandidaten per e-mail uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
Deze vinden plaats op woensdag 1 september (eerste ronde-deel A, namiddag), woensdag 8 september (eerste ronde – deel B, namiddag) en woensdag 15 september (tweede ronde, namiddag) 2021. Er zijn maximaal twee rondes per deelnemer.
Je kan rekenen op een vlotte en discrete behandeling van je kandidatuur.

Inlichtingen
Stijn Van Belleghem, algemeen coördinator RLSD, GSM 0499 99 68 49 of stijn@rlsd.be