Regionaal Landschap Meetjesland vzw zoekt Allround-medewerker

Betaalde job Voltijds Bepaalde duur
Oostveldstraat 91, bus 4, 9900 Eeklo
Solliciteren tot

Regionaal Landschap Meetjesland vzw is een organisatie die samenwerkt met en ondersteund wordt door Europa, de Vlaamse Overheid, de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeenten Aalter, Assenede, Deinze, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Lochristi, Maldegem, Nazareth, Sint-Laureins, Wachtebeke, Zelzate en Zulte, de Polders en Wateringen en verenigingen actief rond natuur en landschap, recreatie en toerisme, landbouw en jacht. De initiatieven van Regionaal Landschap Meetjesland (RLM) vzw zijn gericht op het streekeigen karakter, de klimaatbuffering, de natuurrecreatie, het recreatief medegebruik, de natuureducatie, het draagvlak voor natuur en het geïntegreerd en gebiedsgericht beheer. Het Regionaal Landschap stimuleert en coördineert ook het beheer en de inrichting van terreinen en het herstel, de aanleg en de ontwikkeling van kleine landschapselementen. Daarnaast biedt Regionaal Landschap Meetjesland ondersteuning aan gemeenten en erfgoedactoren op het vlak van natuurlijk en landschappelijk erfgoed en helpt zij met haar publiekswerking het draagvlak voor erfgoed te vergroten. Voor meer informatie over onze werking, neem een kijkje op www.RLM.be. Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een allround medewerker.

Functieomschrijving

 • Je ondersteunt de coördinator bij de dagelijkse werking van RLM en je werkt actief mee aan de uitbouw van duurzame partnerschappen met lokale en regionale actoren, met o.m. de uitwerking van één of meerdere jaarlijkse acties, dialoogrondes, netwerkmomenten…
 • Je hebt voldoende kennis van Europese (interreg)subsidieprogramma’s
 • Je bent (mede-)verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitwerking en gebeurlijke uitvoering van een aantal toekomstige Europese projecten en projectvoorstellen (Interreg, Leader, PDPO…) ter versterking van de natuur- en landschapswaarden in het RLM werkingsgebied, zowel in eigen regie als ter ondersteuning van andere RLM collega’s. Daarbij signaleer je relevante dossier-opportuniteiten (domeinen natuur, landschap, streekeigen karakter, natuureducatie en (landschaps)zorg) aan het beleid, bereidt je deze voor en volgt ze mee op. Je tijdsinzet rond Europese projectwerking bedraagt ongeveer 60%.
 • Je hebt voldoende kennis van of bent bereid deze op korte termijn te verwerven m.b.t. o.a. volgende thema’s: natuur en landschap, klimaatadaptatie, biodiversiteit…. Je volgt rond deze thema’s een aantal projecten op. Je tijdsinzet voor dit onderdeel van je takenpakket zal ongeveer 40% bedragen.
 • Je werkt een actief vrijwilligersbeleid uit - je bent multifunctioneel inzetbaar en springt collega’s bij waar nodig (projectrapportages, occasioneel veldwerk, organisatie workshops, publieksdagen, …), in overleg met je coördinator

Profiel

 • universitair niveau of gelijkgesteld door ervaring (min 2 jaar)
 • je hebt een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel, je werkt accuraat, bent stipt en deadlines schrikken je niet af - je bent een ‘out-of-the-box’ denker en zoekt steeds naar creatieve oplossingen
 • je bent een uitstekend planner en analyticus
 • je werkt graag en goed samen met andere collega’s maar je kan evengoed op zelfstandige wijze een opdracht tot een goed einde brengen
 • je kan uitstekend overweg met officetoepassingen
 • je beschikt over een goede kennis van de Europese subsidieprogramma’s en je hebt alvast enige ervaring met het uitwerken en uitvoeren van Europese subsidieprojecten (projectopmaak, declaraties, financiële en inhoudelijke rapporteringen…)
 • je bent bij voorkeur vertrouwd met de wetgeving inzake natuur en landschap en natuurbehoud, of je bent minstens bereid je daarin snel in te werken
 • je hebt een foutloze, heldere en vlotte schrijfstijl en communiceert zeer vlot - je hebt minstens goede noties van Engels
 • je hebt een rijbewijs B
 • je bent bereid tot occasioneel avond- of weekend-werk

Persoonsgebonden competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Contactvaardig zijn
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Leervermogen hebben
 • Zelfstandig werken
 • Plannen (= ordenen)
 • Samenwerken als hecht team
 • Klantgerichtheid
 • Regels en afspraken nakomen
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben

Aanbod

 • contract van bepaalde duur (2 jaar) met mogelijkheid tot verlenging (niveau L1 of B1a PC socio-culturele sector 329.01).
 • voltijdse tewerkstelling in een dynamisch team
 • een aangename werkplek en toffe collega’s
 • grote mate van zelfstandig werken
 • groepsverzekering, maaltijdcheques, eindejaarspremie, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding
 • glijdende werkuren en gunstige verlofregeling

Waar en hoe solliciteren?

Kandidaten sturen ten laatste 24 januari 2022 om 12 u een e-mail naar brigitte.smessaert@rlm.be met als onderwerp ‘sollicitatie allround medewerker’. Volgende documenten stuur je verplicht mee: CV mét motivatiebrief en kopie hoogste relevante diploma.

Op 28 januari krijg je bericht of je al dan niet bent geselecteerd voor een volgende ronde. De weerhouden kandidaten ontvangen op dat moment een schriftelijke thuisopdracht. De neerslag hiervan bezorg je uiterlijk 4 februari per mail aan brigitte.smessaert@rlm.be.

Finale mondelinge selectiegesprekken zijn voorzien op 11 februari 2022. Hierbij zal door de kandidaten in een mondeling gesprek o.a. de schriftelijke proef aan de jury worden toegelicht, voorafgegaan door een aantal korte schriftelijke kennisproeven (praktisch en kennisgericht).

Indien de geschikte kandidaat niet gevonden wordt, zal niet worden overgegaan tot aanwerving.

Meer info? Bel naar Brigitte Smessaert op 0494/535 474.