Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw zoekt medewerker natuurinrichting

Betaalde job Voltijds
RLBK vzw, Houtemsesteenweg 23, Vilvoorde
Solliciteren tot

WIE ZIJN WIJ?

Regionaal Landschap Brabantse Kouters (RLBK) is een regionaal samenwerkingsverband tussen de provincie Vlaams-Brabant, 15 gemeenten en verenigingen actief rond natuur, landbouw, jacht , erfgoed en toerisme. Samen met overheden, natuurbeschermers, landbouwers, recreanten, jagers,… zetten we acties op voor natuurinrichting en landschapsherstel. Via natuureducatie, natuurrecreatie, en gerichte communicatie werken we aan het draagvlak voor natuur en landschap van de Brabantse Kouters.

Het team van RLBK bestaat uit 15 gedreven en gemotiveerde medewerkers. Landschapsarchitecten, biologen, bio-ingenieurs, erfgoedexperten, educatie- en communicatiemedewerkers zetten zich samen in voor een kwaliteitsvol landschap. We besteden daarbij ook bijzondere aandacht aan de verbinding van de inwoners met het landschap in de Brabantse Kouters.

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Als medewerker natuurinrichting werk je - in tandem met collega’s – concrete inrichtingsprojecten uit in het kader van onze gebiedsgerichte werking. Deze projecten kunnen heel divers zijn zowel naar schaal als inhoud, maar zijn steeds natuurgerichte ingrepen die het landschap en de natuur van de Brabantse Kouters versterken. De uitwerking omvat zowel een ontwerpmatig en verbeeldend deel als technische en administratieve onderdelen van een project.

In de projecten zet je je technische bagage in om  aspecten rond toegankelijkheid voor zachte recreatie, speelgroen, waterbuffering en/of ontharding goed te integreren in het ontwerp en de projectrealisatie. Kleinere inrichtingsprojecten met kleine landschapselementen als hagen, houtkanten, poelen en boomgaarden neem je zelfstandig op.

Je begeleidt de natuurprojecten, samen met je collega’s, van begin tot einde. Je maakt creatieve ontwerpen in overleg met eigenaars of via participatietrajecten met gebruikers. Je zorgt voor de realisatie van projecten via vergunningsaanvragen, de opmaak van bestekken, aanbestedingen en de opvolging van de werken op het terrein. Je werkt de projecten nadien administratief af.

Je ondersteunt daarnaast de gebiedscoördinatoren inhoudelijk bij o.a. de ontwikkeling van nieuwe projecten en ideeën,  en bij het opstellen van subsidiedossiers.

Het algemeen belang van de natuurinrichtingsprojecten is breder dan enkel de terreinrealisatie. Samen met je collega’s verbindt je mensen zoveel mogelijk met de projecten via participatietrajecten en publieksactiviteiten.

 

Jouw TAKENPAKKET

Je hoofdtaken bestaan uit:

 • het uitwerken van projecten rond natuurinrichting van overleg, over planopmaak en verbeelding tot realisatie en nazorg
 • het zelfstandig uitwerken van natuurprojecten met kleine landschapselementen (terreinbezoeken, planopmaak, kostenramingen, opvolging werf en nazorg),  bij individuele eigenaars
 • Overleg met partners en overheden in functie van deze projectrealisaties

Daarnaast draag je ook bij aan:

 • Ondersteuning bij werving van nieuwe projecten: terreinprospectie, projectaanvragen, overleg,…
 • Mee uitwerken en begeleiden van publieksactiviteiten, recreatiemogelijkheden  en vormingen die natuurprojecten in de regio in de kijker zetten i.s.m. het team
 • Communicatie rond natuurinrichting van het regionaal landschap i.s.m. je collega’s: posts op sociale media, tekstjes op de website, mooie foto’s van projecten,…

 

Jouw PROFIEL

Technische en inhoudelijke kennis:

 • Opleiding Landschaps- en tuinarchitectuur, al dan niet in combinatie met de banaba Landschapsontwikkeling. Kandidaten met een andere achtergrond komen ook in aanmerking mits ze expliciet kunnen aantonen dat ze door andere opleiding of ervaring dezelfde kennis opgebouwd hebben.
 • Een zekere expertise rond het wetgevend kader en vergunningsaanvragen. Je vindt je weg naar alle noodzakelijke info en een netwerk van experts voor specifieke gevallen.
 • Aantoonbare ervaring met projecten rond inrichten en toegankelijk maken van natuur- en bosgebieden en/of het aanleggen en herstellen van kleine landschapselementen via eerdere werkervaring en/of stages is een pluspunt.
 • Goede kennis van natuur- en milieuthema’s; degelijke kennis van inheemse bomen en struiken
 • Kennis van ruimtelijke planning en ontwerp op diverse schaalniveaus
 • Sterk in het plannen van projecten: van eerste idee, over betrekken van partners, tot ontwerp, realisatie en nazorg
 • Goede kennis van software voor ontwerp en planopmaak (CAD-programma’s) en van software voor beeldbewerking en/of opwerken van plannen (Photoshop, Indesign, Illustrator,…). Gebruikerskennis van GIS is een pluspunt.
 • Goede basiskennis van de andere meest courante PC-toepassingen (MS Windows, Word, Excel, Powerpoint)
 • Administratieve basisvaardigheden
 • Streekkennis is een sterk pluspunt
 • Rijbewijs (B) is noodzakelijk

Persoonlijke vaardigheden:

 • Positief ingesteld t.o.v. samenwerking met diverse gebruikers in de open ruimte: je oordeelt niet over achtergrond of motivatie maar o.b.v. de wil om samen te werken i.k.v. gemeenschappelijke doelstellingen.
 • Proactief ingesteld: je anticipeert op knelpunten en hebt al oplossingen achter de hand; je grijpt kansen, ook als ze zich onverwacht aanbieden.
 • Zowel zelfstandig als in team kunnen werken: je werkt in tandem met de gebiedscoördinatoren, maar kan opdracht zelf verder uitwerken en tot een kwaliteitsvol eindresultaat komen.
 • Je stelt je flexibel op: verschillende projecten lopen immers tegelijkertijd en je deeltaken per project kunnen verschillen naargelang de aard van het project en de expertise van de collega’s die hierbij betrokken zijn.
 • Vlot in de omgang, creatief, communicatief: je legt creativiteit in je ontwerp, je hebt een vlotte pen en kan je boodschap goed overbrengen naar diverse doelgroepen.
 • Bereid zijn tot het presteren van flexibele werkuren (bv. occasionele weekendactiviteit of avondvergadering)
 • Bij voorkeur snel beschikbaar

 

Wij BIEDEN:

 • Een maatschappelijk relevante job in een enthousiast, multidisciplinair team dat je stap voor stap mee zal begeleiden
 • Een gevarieerde jobinhoud met veel kansen voor eigen initiatieven. De job is uitdagend en inhoudelijk divers. Je krijgt de kans om snel te groeien en je expertise uit te breiden.
 • Een contract van onbepaalde duur voor een voltijdse tewerkstelling,  onder voorbehoud van het verkrijgen van de nodige subsidie tegen het moment van aanwerving
 • Een verloning gekoppeld aan de barema B111 van de Vlaamse Overheid waarbij relevante anciënniteit in rekening kan gebracht worden. Je kan via deze website bekijken wat dit voor jou betekent: https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator
 • Vergoeding voor woonwerkverplaatsing (waarbij de verplaatsing met het openbaar vervoer volledig vergoed wordt)
 • Voldoende aandacht voor de privé-werk balans via flexibele en glijdende werktijden, een gunstige verlofregeling met 4 bijkomende verlofdagen, sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar en de mogelijkheid tot twee dagen thuiswerk per week. Daarnaast ook de keuze tussen 38u-regime of 40u-regime met compensatiedagen
 • Goed bereikbare werkplaats op 5 min fietsen/10 min wandelen van het station van Vilvoorde

 

PROCEDURE & MEER INFO

Kandidaten sturen uiterlijk op 25 juli 2022 een CV en motivatiebrief per e-mail naar patrick.endels@brabantsekouters.be, met als onderwerp 'sollicitatie medewerker natuurinrichting’, en volgende documenten in bijlage: 'familienaam_voornaam_cv' en 'familienaam_voornaam_motivatiebrief'. Indien mogelijk bezorg je ook een portfolio met documentnaam ‘'familienaam_voornaam_portfolio’ of via een link

Na een selectie op basis van CV/motivatiebrief, worden de weerhouden kandidaten uitgenodigd voor een selectieproef en gesprek. Deze worden ingepland op 3 en 4 augustus 2022. Bij indienen van uw kandidatuur wordt verwacht dat u zich op die dagen kan vrijmaken.

Meer informatie? Contacteer Patrick Endels, coördinator, tel. 02/253.43.04 of 0496/50.03.01. U kan rekenen op een discrete behandeling van uw kandidatuur.