Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw zoekt medewerker Natuurinrichting

Betaalde job Deeltijds Onbepaalde duur
RLBK vzw, Houtemsesteenweg 23, Vilvoorde
Solliciteren tot

WIE ZIJN WIJ?

Regionaal Landschap Brabantse Kouters (RLBK) is een regionaal samenwerkingsverband tussen de provincie Vlaams-Brabant, 15 gemeenten en verenigingen actief rond natuur, landbouw, jacht , erfgoed en toerisme. RLBK is actief in het noordwesten van Vlaams-Brabant (gemeenten Asse, Grimbergen, Kraainem, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zemst en Zaventem). Samen met de verschillende gebruikers en beheerders van de open ruimte (overheden, natuurbeschermers, landbouwers, recreanten, jagers,…) zetten we acties op voor natuurinrichting en landschapsherstel. Via initiatieven rond natuureducatie en natuurrecreatie, en door gerichte communicatie werken we ook aan het draagvlak voor natuur en landschap in de streek.

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Binnen het team van het regionaal landschap werk je - in tandem met collega’s die grotere gebiedsgerichte projecten coördineren – concrete inrichtingsprojecten uit. Deze projecten kunnen heel divers zijn, maar draaien steeds hoofdzakelijk rond natuurgerichte ingrepen. Je zet je technische bagage in om daarnaast ook aspecten rond toegankelijkheid voor zachte recreatie, speelgroen en waterbuffering en/of ontharding goed te integreren in het ontwerp en de projectrealisatie.

Je hebt zelf al een zekere expertise rond het wetgevend kader en vergunningsaanvragen. Je vindt je weg naar alle noodzakelijke info en een netwerk van experts voor specifieke gevallen.

Je begeleidt deze natuurprojecten mee vanaf de opstartfase (voorbereiding, overleg eigenaars, participatietraject met gebruikers, technische uitwerking, aanvragen vergunningen, aanbesteding) tot in de eindfase (opvolging van de werken op het terrein), met aandacht voor nazorg. Je communiceert met alle betrokkenen over de vorderingen en werkt de projecten ook administratief af.

Je ondersteunt daarnaast ook de gebiedscoördinatoren bij projectaanvragen voor de werving en financiering van nieuwe projecten en bij adviesvragen.

Je draagt tot slot eveneens bij tot het publieksgerichte luik (ontwerp en realisatie van infoborden, opening project, publieksactiviteit, persmoment,…)

 

Jouw TAKENPAKKET

 • Je hoofdtaak bestaat uit het uitwerken van projecten rond natuurinrichting met linken naar waterbeheer en natuurrecreatie (waterbuffering of -infiltratie, speelgroen, toegankelijkheid voor fietsers en wandelaars,…): van overleg, over planopmaak tot projectaanvraag, realisatie en nazorg
 • Daarnaast draag je ook bij aan:
 • Ondersteuning bij werving van nieuwe projecten: terreinprospectie, projectaanvragen, afstemming met partners,…
 • Mee uitwerken en begeleiden van publieksactiviteiten en vormingen die natuurprojecten in de regio in de kijker zetten, dit i.s.m. andere medewerkers binnen het team en de bij de projecten betrokken partners
 • Inhoudelijke stoffering van de communicatie rond natuurinrichting van het regionaal landschap i.s.m. de medewerker communicatie, de coördinator en andere medewerkers binnen het team: stoffering van website, sociale media, artikels voor diverse andere kanalen, persberichten,…

 

Jouw PROFIEL

 • Opleiding Tuin- en landschapsarchitectuur, al dan niet in combinatie met de banaba Landschapsontwikkeling. Kandidaten met een andere achtergrond komen ook in aanmerking mits ze expliciet kunnen aantonen dat ze door andere opleiding en ervaring dezelfde kennis opgebouwd hebben.
 • Aantoonbare ervaring met projecten rond inrichten en toegankelijk maken van natuur- en bosgebieden en/of het aanleggen en herstellen van kleine landschapselementen via eerdere werkervaring en/of stages is een sterk pluspunt.
 • Goede kennis van natuur- en milieuthema’s; degelijke kennis van inheemse bomen en struiken
 • Kennis van ruimtelijke planning en ontwerp op diverse schaalniveaus
 • Sterk in het plannen van projecten: van eerste idee, over betrekken van partners, tot ontwerp, realisatie en nazorg
 • Goede kennis van software voor ontwerp en planopmaak (CAD-programma’s) en van software voor beeldbewerking en/of opwerken van plannen (Photoshop, Indesign, Illustrator,…). Gebruikerskennis van GIS is een pluspunt.
 • Goede basiskennis van de andere meest courante PC-toepassingen (MS Windows, Word, Excel, Powerpoint)
 • Positief ingesteld t.o.v. samenwerking met diverse gebruikers in de open ruimte: je oordeelt niet over achtergrond of motivatie maar o.b.v. de wil om samen te werken i.k.v. gemeenschappelijke doelstellingen.
 • Proactief ingesteld: je anticipeert op knelpunten en hebt al oplossingen achter de hand; je grijpt kansen, ook als ze zich onverwacht aanbieden.
 • Zowel zelfstandig als in team kunnen werken: je werkt in tandem met de gebiedscoördinatoren, maar kan opdracht zelf verder uitwerken en tot een kwaliteitsvol eindresultaat komen.
 • Vlot in de omgang, creatief, communicatief: je legt creativiteit in je ontwerp, je hebt een vlotte pen en kan je boodschap goed overbrengen naar diverse doelgroepen.
 • Bereid zijn tot het presteren van flexibele werkuren (bv. occasionele weekendactiviteit of avondvergadering)
 • Streekkennis is een sterk pluspunt
 • Rijbewijs (B) is noodzakelijk
 • Bij voorkeur snel beschikbaar

 

Wij BIEDEN:

 • Een maatschappelijk relevante job in een enthousiast, multidisciplinair team
 • Een gevarieerde jobinhoud met veel kansen voor eigen initiatieven
 • Een contract van onbepaalde duur voor een deeltijdse tewerkstelling (50%); verloning wordt gekoppeld aan de barema B111 van de Vlaamse Overheid waarbij relevante anciënniteit in rekening kan gebracht worden.
 • Vergoeding voor woonwerkverplaatsing (waarbij de verplaatsing met het openbaar vervoer volledig vergoed wordt)
 • Glijdende werktijden
 • 2 bijkomende verlofdagen op jaarbasis. Daarnaast keuze tussen 38u-regime of 40u-regime met compensatiedagen
 • Goed bereikbare werkplaats op 10 min wandelen van het station van Vilvoorde

 

PROCEDURE & MEER INFO

Kandidaten sturen uiterlijk op 02/05/2021 een CV en motivatiebrief per e-mail naar patrick.endels@brabantsekouters.be, met als onderwerp 'sollicitatie medewerker natuurinrichting’, en volgende documenten in bijlage: 'familienaam_voornaam_cv' en 'familienaam_voornaam_motivatiebrief'. Indien mogelijk bezorg je ook een portfolio met documentnaam ‘'familienaam_voornaam_portfolio’ of via een link

Na een selectie op basis van CV/motivatiebrief, worden de weerhouden kandidaten uitgenodigd voor een selectieproef en gesprek. Deze worden ingepland op 12 en/of 19/05/2021. Bij indienen van uw kandidatuur wordt verwacht dat u zich op die dagen kan vrijmaken.

 

Meer informatie? Contacteer Patrick Endels, coördinator, tel. 02/253.43.04 of 0496/50.03.01. U kan rekenen op een discrete behandeling van uw kandidatuur.