Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw zoekt medewerker communicatie & draagvlakverbreding

Betaalde job Voltijds Bepaalde duur
RLKB vzw, Houtemsesteenweg 23, Vilvoorde of een ander regionaal landschap in Vlaams-Brabant provinciehuis Leuven
Solliciteren tot

WIE ZIJN WIJ?

Regionale landschappen zijn regionale samenwerkingsverbanden tussen provincie, gemeenten, en verenigingen. De 5 regionale landschappen van Vlaams-Brabant zijn samen actief in alle 65 gemeenten van de provincie. Samen met de provincie Vlaams-Brabant en alle betrokken partners zetten zij acties op rond natuurinrichting, landschapsherstel, natuureducatie en natuurgerichte recreatie, en dit voor tal van doelgroepen (landbouwers, jagers, recreanten, scholen, jeugd, bedrijven,…). Regionale landschappen zetten sterk in op vrijwillige samenwerking, brede partnerschappen en een volgehouden bottom-up benadering. Brede, laagdrempelige communicatie en een participatieve aanpak zijn bijgevolg essentieel om van deze acties een succes te maken.

De provincie Vlaams-Brabant werkt reeds meer dan 25 jaar samen met de regionale landschappen en is sinds 2014 ook beleidsmatig bevoegd voor de oprichting, erkenning, evaluatie en financiering van de regionale landschappen. De samenwerking tussen regionale landschappen en de provincie Vlaams-Brabant situeert zich vnl. op het vlak van biodiversiteit, klimaat, doelgroepenbeleid en historische landschapszorg.

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Als medewerker ondersteun je de samenwerking tussen de vijf Vlaams-Brabantse regionale landschappen en de provincie Vlaams-Brabant, dit in hoofdzaak op het vlak van de gezamenlijke communicatie, netwerkmomenten en draagvlakverbreding. Je stroomlijnt interne en externe communicatie zowel op het vlak van vorm en inhoud als wat betreft de geschikte kanalen om de boodschap breed te verspreiden.

Je werkt zo actief mee aan het draagvlak voor het behouden en versterken van biodiversiteit, landschap, erfgoed, streekidentiteit in de provincie Vlaams-Brabant. Samen met alle betrokkenen breng je een wervend verhaal dat inspireert en voor verbondenheid zorgt zodat elke Vlaams-Brabander en partner zich aangesproken voelt.

Voor deze tewerkstelling fungeert Regionaal Landschap Brabantse Kouters als werkgever. Naargelang je woonplaats kan je je werkplek hebben in één van de 5 kantoren van de regionale landschappen of het provinciehuis in Leuven. We verwachten van jou evenwel de nodige flexibiliteit en mobiliteit om op regelmatige basis te werken in de regio’s van de 5 regionale landschappen.

 

Jouw TAKENPAKKET

 • Organisatie van gezamenlijke campagnes (b.v. ‘Behaag je Tuin’, ‘Natuur en Zorg’,…)
 • Ondersteuning van de regionale landschappen bij de uitwerking van hun communicatiestrategie
 • Organisatie van persmomenten en opmaken van persberichten
 • Begeleiding traject en inhoudelijke invulling van de nieuwe websites
 • Ondersteuning en afstemming bij opmaken van individuele publicaties en jaarverslagen van de regionale landschappen
 • Ondersteuning en ontwikkeling van ander (gezamenlijk) communicatie-, promotie-, educatie- en sensibilisatiemateriaal
 • Organisatie en/of ondersteuning van netwerkactiviteiten en publieksevenementen
 • Ontwikkeling van methodieken voor betrekken van partners en doelgroepen en stimuleren van uitwisselen van best practices
 • Deelname aan en ondersteuning van de werkgroep communicatie van de 16 Vlaamse regionale landschappen i.k.v. de gezamenlijke communicatiestrategie en van algemene kennisuitwisseling

 

Jouw PROFIEL

 • Je beschikt over een diploma hoger onderwijs: sociaal, marketing/communicatie, economie… of hebt deze kennis verworven via aantoonbare ervaring in deze domeinen
 • Je hebt bij voorkeur al een 3-tal jaren ervaring in de thema’s communicatie, participatie en/of organisatie van evenementen.
 • Je bent vlot in de omgang, creatief en communicatief: je hebt een vlotte pen en kan je boodschap goed overbrengen.
 • Je bent sterk in het opzetten van een globale strategie en het plannen van concrete acties: van eerste idee, over betrekken van partners, financiering tot realisatie. Je gaat daarbij resultaatsgericht tewerk.
 • Je hebt een zekere commerciële flair en je weet met gerichte initiatieven de pers te bereiken.
 • Sociale media hebben geen geheimen voor jou en je weet ze op een doelgerichte manier in te zetten.
 • Je hebt een zekere basiskennis rond natuur- en landschapsthema’s, maar bovenal liggen deze thema’s je gewoon nauw aan het hart.
 • Je hebt een goede basiskennis van de meest courante PC-toepassingen (MS Windows, Word, Excel, Powerpoint). Kennis van grafische software (vb. Photoshop en Indesign) is een pluspunt.
 • Je bent positief ingesteld t.o.v. samenwerking met diverse gebruikers in de open ruimte: je oordeelt niet over achtergrond of motivatie maar o.b.v. de wil om samen te werken i.k.v. gemeenschappelijke doelstellingen.
 • Je hebt een proactieve instelling: je anticipeert op knelpunten en hebt al oplossingen achter de hand; je grijpt kansen, ook als ze zich onverwacht aanbieden.
 • Je kan zowel zelfstandig als in team werken: je ontwikkelt je eigen initiatieven, maar zet ze als goede teamspeler in voor het globale eindresultaat en streeft daarbij een evenwichtige werking over de 5 regionale landschappen na.
 • Je bent bereid tot het presteren van flexibele werkuren (bv. occasionele weekendactiviteit of avondvergadering).
 • Je bent snel beschikbaar voor het invullen van deze functie.
 • Je beschikt over een rijbewijs (B).

 

Wij BIEDEN:

 • Een maatschappelijk relevante en uitdagende job met vele contacten
 • Een gevarieerde jobinhoud met veel kansen voor eigen initiatieven
 • Een vervangingscontract van 1 juli 2021 tot 15 april 2022. Voltijdse of 80% deeltijdse tewerkstelling mogelijk in onderling overleg
 • verloning wordt gekoppeld aan barema B112 van de Vlaamse Overheid; ook relevante anciënniteit kan in rekening gebracht worden.
 • Vergoeding voor woonwerkverplaatsing (waarbij de verplaatsing met het openbaar vervoer volledig vergoed wordt)
 • Glijdende werktijden
 • 4 bijkomende verlofdagen op jaarbasis. Daarnaast keuze tussen 38u-regime of 40u-regime met compensatiedagen
 • Keuze tussen 6 mogelijke standplaatsen in de provincie Vlaams-Brabant geeft kansen tot beperkte woonwerk-verplaatsingen

 

PROCEDURE & MEER INFO

Kandidaten sturen uiterlijk op 09/05/2021 een email t.a.v. Patrick Endels naar patrick.endels@brabantsekouters.be, met als onderwerp 'sollicitatie medewerker communicatie-draagvlakverbreding' en volgende documenten (als pdf of word-doc) in bijlage: 'comm-draagvl_naam_voornaam_cv' en ''comm-draagvl_naam_voornaam_motivatiebrief'. Na een screening op basis van motivatie en CV, worden geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor een schriftelijke proef en gesprek met de jury.

Meer informatie? Contacteer Patrick Endels, coördinator Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw, tel. 02/253.43.04 of 0496/50.03.01. U kan rekenen op een discrete behandeling van uw kandidatuur.