Provincie Antwerpen zoekt Algemeen directeur PIH

Betaalde job Voltijds
Antwerpen
Solliciteren tot

Toonaangevend kenniscentrum zoekt sterk staaltje leiderschap

De provincie Antwerpen zoekt voor haar kenniscentrum Milieu en Gezondheid, beter bekend als PIH, een algemeen directeur.

Mag het iets langer?

Dat kan! Als directeur van het APB PIH sta je aan het hoofd van een dynamisch instituut met 115 medewerkers, specialisten in verschillende onderzoeksgebieden. Met jouw visie, operationele vaardigheden en people skills bouw je verder aan het PIH als een toonaangevend expertisecentrum rond milieu enerzijds en gezondheid anderzijds in Vlaanderen. Een erkende voorkeurspartner voor verschillende overheden en wetenschappelijke of academische instellingen. De missie van het APB PIH is immers: “Het bevorderen van de volksgezondheid en een kwalitatieve leefomgeving op duurzame wijze via de onderbouwing van het provinciaal beleid, de ondersteuning van het gemeentelijk beleid en de samenwerking met gewestelijke instanties.”

Je bent de katalysator van belangrijke maatschappelijke onderzoeken over een breed scala aan onderwerpen, waaronder PFAS, looddetectie in bloed, aangeboren afwijkingen, drinkwaterkwaliteit, bodemanalyses, zwemwaterkwaliteit, milieuverontreiniging, grootkeukenhygiëne, geluidsmetingen en humane biomonitoring, en nog veel meer.

Op de website vind je meer info over de diensten van het PIH.

Wat zal je als algemeen directeur PIH doen?

Als directeur ben je verantwoordelijk voor de algemene bedrijfsvoering van het APB PIH op operationeel, personeel, financieel en administratief vlak. Samen met je diensthoofden en teamverantwoordelijken zorg je ervoor dat het PIH sterke resultaten neerzet. Als budgethouder zorg je voor de financiële gezondheid van het PIH. Je bent ook verantwoordelijk voor de lokale implementatie van de beheerssystemen eigen aan de provincie Antwerpen. Als directeur leg je verantwoording af aan het directiecomité en de Raad van Bestuur met betrekking tot de realisatie van het budget en de invulling van de strategie.

Wat houdt je job als directeur APB PIH concreet in:

 • Je bent verantwoordelijk voor de dagdagelijkse operationele werking van het PIH
 • Je bent bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer, als people manager maak je werk van een modern personeelsbeleid.
 • Je bent verantwoordelijk voor het financieel management (budgetopmaak, rapportering en boekhouding).
 • Je zorgt voor een optimale inzet van mensen en middelen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie.
 • Je behandelt mediavragen.
 • Je overlegt met de bevoegde gedeputeerde (voorzitter directiecomité) en departementshoofd.
 • Je rapporteert periodiek aan het directiecomité en de raad van bestuur.
 • Je onderhoudt externe contacten o.a. met:
  • gemeenten van de provincie Antwerpen;
  • de andere provincies;
  • het IPKC, interprovinciaal Kenniscentrum
  • de Vereniging van Vlaamse provincies;
  • Vlaamse overheid
  • Federale overheid;
  • Wetenschappelijke instituten inzake milieu en/of gezondheid

Nog steeds geïnteresseerd?

Geweldig! Beantwoord je dan ook aan deze criteria?

 • Je beschikt over een masterdiploma  
 • Je hebt minstens 4 jaar relevante werkervaring
 • Je hebt affiniteit met de domeinen Milieu en/of Milieu en Gezondheid

Als directeur APB PIH beschik je over volgende gedragscompetenties:

 • Je werkt graag mee aan het ontwikkelen van een visie.
 • Je werkt naar gedragen resultaten toe.
 • Je presteert goed in situaties waar sprake is van langdurige of zich herhalende hoge tijdsdruk en complicaties.
 • Je blijft in situaties van grote druk en weerstand zoeken naar een aangepaste stijl en aanpak om toch je doelstelling te bereiken.
 • Je houdt rekening met de beleidskeuzes binnen een organisatie en onderkent de invloed en gevolgen van de eigen beslissing op andere entiteiten binnen de organisatie.
 • Je neemt je team graag mee op sleeptouw en geeft daarbij richting.
 • Je creëert betrokkenheid en verhoogt de eigenwaarde van de medewerkers door hen de volle verantwoordelijkheid te geven over bepaalde dossiers, processen, … . Je weet waar de sterke kanten van de medewerkers liggen en durft daar op te vertrouwen.
 • Je stimuleert samenwerken op de werkvloer en creëert gedragen samenwerkingsverbanden binnen en buiten je organisatie.
 • Je kan flexibel inspelen op veranderingen.
 • Je gaat op een doordachte en gestructureerde manier te werk en moedigt anderen aan om mee te denken rond de gewenste verandering. Je voorziet gelegenheid en tijd (vb. vergaderingen) om vragen en weerstanden op te vangen, om onvoorziene problemen te bespreken.
 • Je overtuigt door inhoud en aanpak. Je gebruikt hiervoor aangepaste beïnvloedingsstrategieën.
 • Je maakt eenvoudige analyses van complexe dossiers.

Hiernaast beschik je over volgende kenniscompetenties:

 • Je bent vertrouwd met wetenschappelijke methodieken
 • Je beschikt over een basiskennis financieel management en wil dit graag verder uitdiepen
 • Je hebt een goede kennis van standaard informaticatoepassingen (Word, Excel, PowerPoint).

Werk je reeds bij de provincie Antwerpen? Bekijk dan of je voldoet aan de voorwaarden voor bevordering of interne mobiliteit.

Dan zal dit je zeker overtuigen…

Wij bieden jou een geïndexeerd loon waarbij je start in salarisschaal A9a: het brutomaandsalaris ligt tussen € 5.991,37 en € 8.599,57, afhankelijk van jouw anciënniteit. Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto en netto maandsalaris.

Met extralegale voordelen:

 • maaltijdcheques (8€);
 • gratis hospitalisatieverzekering, en de mogelijkheid voor je gezinsleden om hierop aan te sluiten (vanaf arbeidsovereenkomst van 6 maanden);
 • tweede pensioenpijler;
 • aanvullende ziekteverzekering;
 • vakantiegeld en eindejaarstoelage;
 • 36 jaarlijkse vakantiedagen;
 • GSM & laptop;
 • fietsvergoeding of een abonnement openbaar vervoer;
 • gebruik van dienstwagens en -fietsen voor dienstverplaatsingen;
 • thuiswerken;
 • personeelsvereniging die kortingen aanbiedt op tal van evenementen, cultuurprogramma's, pretparken,…
 • afwisselend opleidingsaanbod;
 • glijdende werkuren.

Wil je als directeur aan de slag bij het Provinciaal Instituut voor Hygiëne, dan doorloop je eerst de volgende selectiestappen:

Cv-screening
De selectieprocedure wordt voorafgegaan door een cv-screening. De HR-medewerker screent de binnengekomen cv’s, in samenspraak met de selectiejury, op volgende criteria:

 • persoonlijke motivatie;
 • ervaring als leidinggevende;
 • ervaring in de sector van milieu en/of gezondheid
 • een bijkomende managementopleiding is een pluspunt.
 • ervaring in financieel management is een pluspunt.

We laten maximaal 10 kandidaten toe tot het volgende selectieonderdeel.

Thuisopdracht

Er wordt een opdracht, toegespitst op de vereiste competenties, aan de kandidaten bezorgd.

Presentatie opdracht en competentiegericht interview

De presentatie van de opdracht wordt gevolgd door een interview met betrekking tot het profiel en de taakomschrijving van de functie, de verworven vaardigheden, evenals de motivatie en de affiniteit met het werkterrein.

Het interview zal plaatsvinden op 20 of 21 december 2023 in het provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.

Assessmentcenter

Het assessmentcenter is beschrijvend en adviserend voor de selectiejury. Tijdens het assessmentcenter word je getest op de vereiste gedragscompetenties, zoals deze werden vastgesteld in de functiebeschrijving.

Eindselectie

De selectiejury gaat over tot een grondige beoordeling van de kandidaten en stelt de eindrangschikking op. De eindrangschikking wordt gemotiveerd en onderbouwd op basis van de presentatie van de thuisopdracht en het competentiegerichte interview, alsmede het assessment.
Houd deze data alvast vrij in je agenda.

Waar wacht je nog op?

Je bent duidelijk geïnteresseerd. Top! Dan moet je er voor gaan. Je kandidaat stellen doe je zo:

Solliciteer ten laatste op 3 december 2023 via de solliciteerknop.
Overtuig ons met een krachtige motivatiebrief en cv waarom deze job jou op het lijf geschreven is.

Praktisch

 • We bieden je een voltijdse contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aan.
 • Je zal werken in Provinciaal Instituut voor Hygiëne, Kronenburgstraat 45 te Antwerpen (vlot bereikbaar met het openbaar vervoer).

Voor meer info over de inhoud van de functie kan je terecht bij: Hilde van Look, departementshoofd Leefmilieu (03 240 57 35 of hilde.vanlook@provincieantwerpen.be). Voor meer info over de selectieprocedure, de verloning en de extralegale voordelen kan je terecht bij Stien Vantomme, consulent werving & selectie (03 240 64 22 of stien.vantomme@provincieantwerpen.be)