Provincie Antwerpen zoekt Adviseur Dienst Wonen en Ruimte

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Provinciehuis Antwerpen
Solliciteren tot

Wat zal je als adviseur Wonen en Ruimte doen?

In uitvoering van de beleidsnota Wonen werk je als adviseur Wonen en Ruimte mee aan de opmaak en implementatie van (ruimtelijke) beleidskaders op het vlak van wonen en woongerelateerde thema’s (woonondersteunende voorzieningen en activiteiten, duurzame verplaatsingen, publieke ruimte, klimaatverandering enz.). Je geeft, samen met de collega’s van de dienst Ruimtelijke Planning, inhoud aan het provinciaal beleidsplan ruimte Antwerpen en staat in voor de uitvoering van de aangekondigde acties. De gemaakte beleidskeuzes vertaal je in heldere beleidskaders en inspirerende handboeken die de noodzakelijke en gewenste verandering op het terrein realiseren.

Je bent verantwoordelijk voor de opmaak en publicatie van de nieuwe woonscans. Daarin brengt de provincie Antwerpen de staat van het wonen in alle steden en gemeenten op haar grondgebied in kaart. Aan de hand van die resultaten adviseer je lokale besturen over de aanpak van de woonuitdagingen in hun lokaal woonbeleid.

Als adviseur Wonen en Ruimte geef je niet enkel advies aan steden en gemeenten, maar draag je ook intern onze visie over betaalbaar en kwaliteitsvol wonen uit. Je gaat in gesprek met collega’s van andere diensten, geeft formeel advies over lopende ruimtelijke planningsprocessen, deelt kennis en nieuwe inzichten enz. Kortom, je bent net als alle andere adviseurs van onze dienst ambassadeur voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in onze provincie.

Je coördineert de toekomstige onderzoekstrajecten met betrekking tot de ruimtelijke dimensie van het wonen. Cijfers schrikken jou niet af. Je onderhoudt een breed professioneel netwerk en blijft zo op de hoogte van actuele trends en uitdagingen die aanleiding kunnen geven tot nieuwe onderzoeksopgaven.

Je houdt een vinger aan de pols over het Vlaams beleidskader met betrekking tot de beleidsdomeinen Wonen en Ruimte, en signaleert opportuniteiten en valkuilen.

Jouw kennis komt bovendien uitstekend van pas bij de begeleiding van innovatieve projecten van woonactoren die door de dienst Wonen worden gesubsidieerd.

Wie ben jij?

Als adviseur Wonen en Ruimte beschik je over onderstaande gedragscompetenties:

 • schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: je hebt oog voor correct taalgebruik en stelt helder gestructureerde beleidsnota’s en adviezen op met daarin goed onderbouwde en geïntegreerde oordelen.
 • visie en besluitvaardigheid: je hebt zicht op de actuele woonuitdagingen en beschikt over een sterke visie maar ook voldoende besluitvaardigheid zodat je zelfstandig juiste standpunten in kan nemen.
 • probleemanalyse: je legt oorzaken en verbanden in de toegewezen projecten om de juiste beleidskeuzes te maken
 • plannen en organiseren: je groot organisatietalent zorgt ervoor dat je efficiënt werkt en de aan jou toegewezen projecten optimaal opzet en opvolgt
 • netwerken: je bent een gedreven netwerker en kan je boodschap zowel schriftelijk als mondeling overtuigend overbrengen
 • nauwkeurigheid: je werkt steeds nauwgezet en binnen de afgesproken timing je projecten af.

Je hebt ook kennis van volgende zaken:

 • het actuele (ruimtelijk) woonbeleid in Vlaanderen
 • het ruimtelijk instrumentarium
 • proces- en projectmanagement
 • het werken in een GIS-systeem (of je hebt minstens de bereidheid om jouw basiskennis op te schroeven)
 • alle reguliere Microsofttoepassingen (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Teams, Sharepoint).

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Je beschikt over minstens een masterdiploma en bij voorkeur 2 jaar relevante beroepservaring.

Indien je wel voldoende ervaring hebt, maar geen masterdiploma bezit (of daarmee gelijkgesteld), nodigen we jou uit om deel te nemen aan een capaciteitsproef op masterniveau (abstracte, numerieke en verbale redeneerproef) op 17 mei 2022. Als je hiervoor slaagt, kan je verder solliciteren.

Werk je reeds bij de provincie Antwerpen?

Bekijk dan of je voldoet aan de voorwaarden bevordering of interne mobiliteit. Heb je toch nog vragen? Neem dan contact op met de consulent Werving en Selectie.

Wat bieden wij jou?

We nemen een vergelijkende selectieprocedure af waarbij we de laureaat een voltijdse contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aanbieden.

Deze functie is ingeschaald op A1a - A2a niveau. Je start in salarisschaal A1a en het bruto maandsalaris ligt tussen 3.364,17en 5.234,87 euro.

Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto-maandsalaris.

Extralegale voordelen

Naast je geïndexeerd loon krijg je:

Met extralegale voordelen:

 • Maaltijdcheques (8 euro)
 • Gratis hospitalisatieverzekering, en de mogelijkheid voor je gezinsleden om hierop aan te sluiten (vanaf arbeidsovereenkomst van 6 maanden)
 • Tweede pensioenpijler
 • Aanvullende ziekteverzekering
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage
 • 36 jaarlijkse vakantiedagen
 • Fietsvergoeding of een abonnement openbaar vervoer
 • Gebruik van dienstwagens en -fietsen voor dienstverplaatsingen
 • Mogelijkheid tot thuiswerken
 • Personeelsvereniging die kortingen aanbiedt op tal van evenementen, cultuurprogramma's, pretparken
 • Sporten in en rond het Provinciehuis: zwemmen, yoga, fitness enz.
 • Afwisselend opleidingsaanbod
 • Glijdende werkuren

Welke stappen zal je doorlopen?

CV-screening

De selectieprocedure wordt voorafgegaan door een CV-screening. de HR-medewerker screent de binnengekomen CV’s en motivatiebrieven, in samenspraak met de selectiejury, op volgende criteria:

 • aantoonbare ervaring op het vlak van stedenbouw en ruimtelijke planning
 • motivatie

We laten maximum 10 kandidaten toe tot het volgende selectieonderdeel.

Online persoonlijkheidsvragenlijst (adviserend)

We sturen de geselecteerde kandidaten een elektronische persoonlijkheidsvragenlijst. Deze kan je thuis online invullen. De resultaten kunnen we gebruiken als gespreksstof bij het competentiegericht interview.

Thuisopdracht

Er wordt een thuisopdracht, toegespitst op de vereiste competenties en eventueel vergezeld van een infopakket, aan de kandidaten bezorgd.

De kandidaten bezorgen de schriftelijke resultaten van de thuisopdracht ten laatste op 29 mei 2022.

Presentatie thuisopdracht en competentiegericht interview

De resultaten van de thuisopdracht wordt met een presentatie toegelicht aan de selectiejury en wordt gevolgd door een interview met betrekking tot het profiel en de taakomschrijving van de functie, de verworven vaardigheden, evenals de motivatie en de affiniteit met het werkterrein.

Het interview zal plaatsvinden in het provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22 in Antwerpen op 30 mei 2022.

Meer informatie over deze onderdelen kan je terugvinden op onze website via deze link.

Hoe stel je je kandidaat?

Je kunt je kandidatuur online indienen tot en met 15 mei 2022.

Ben je als persoon met een handicap erkend bij de VDAB? Dien dit bewijs dan mee in met je kandidatuur.

Nog vragen?

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure, de verloning en de extralegale voordelen kan je terecht bij Sarah Frison, consulent Werving en Selectie (tel. 03 240 54 19 of email sarah.frison@provincieantwerpen.be).

Voor meer inlichtingen over de functie zelf kan je terecht bij Filip Lagiewka, diensthoofd Wonen (tel. 03 240 64 04 of email: filip.lagiewka@provincieantwerpen.be).