POM WEST-VLAANDEREN zoekt Head of Unit Bedrijventerreinen

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Brugge (Ondernemerscentrum)
Solliciteren tot

Functiecontext:

Met het futureproof totaalconcept ‘Bedrijventerreinen van de Toekomst’ wil POM West-Vlaanderen West-Vlaamse bedrijventerreinen aantrekkelijk maken voor talent, werknemers en ondernemers. Duurzaamheid staat hierbij centraal. Om die duurzame transitie te realiseren wordt er gewerkt volgens verschillende thema’s: zuinig ruimtegebruik, kringloopeconomie, ontsluiting & mobiliteit, parkmanagement, landschappelijke & ecologische kwaliteit, sociale dienstverlening & werknemers en lokale inbedding.

De voorbije maanden verzamelden we data uit drie pilootprojecten op de bedrijventerreinen Grensland Menen, Kortrijk-Noord en Torhout-Noord. Met deze nieuwe informatie, aangevuld met externe data, hebben  we  een blauwdruk ontworpen om de Bedrijventerreinen van de Toekomst vanuit een langetermijnplanning  (2030-2050) aan te pakken. In overleg met de stakeholders en met een waterdicht transitie- en businessplan willen we dit concept nu naar andere West-Vlaamse bedrijventerreinen uitrollen.

Daarnaast zijn er binnen het team een aantal lopende Europese projecten, vooral rond het thema energie.

Rapportering gebeurt aan de algemeen directeur van POM West-Vlaanderen. 

De functie omvat volgende taken/verantwoordelijkheden:

 • Je werkt mee aan de uitbouw van het concept Bedrijventerreinen van de Toekomst. Dit doe je door globaal en systemisch de zes pijlers verder te ontwikkelen als basisinstrument voor de transformatie van bestaande bedrijventerreinen in West-Vlaanderen in functie van concrete implementatie.
 • Je verzorgt relaties met stakeholders (lokaal, provinciaal, regionaal en grensoverschrijdend). Je bouwt en handhaaft een netwerk van externe actoren uit gelinkt aan het thema en de geselecteerde terreinen. Als eindverantwoordelijke optimaliseer je de informatiedoorstroming.
 • Je staat in voor de ontwikkeling, coördinatie en opvolging van diverse initiatieven ter implementatie van dit concept op daartoe geselecteerde bedrijventerreinen: o.a. door onderzoek van potenties, ondersteuning van lokale stakeholders, opvolging externe financiering, procesbegeleiding ….
 • Je neemt de algemene aansturing en coaching van de medewerkers in het team op en je staat in voor de opvolging van diverse activiteiten en projecten van het team (incl. budgetopvolging).
 • Je draagt bij aan de implementatie van de principes van het concept Bedrijventerreinen van de Toekomst bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, dit in samenwerking met de provinciale dienst ruimtelijke planning.
 • Je werkt mee aan de realisatie en uitbouw van de algemene doelstellingen van de POM, o.a. door je deelname aan het kernteam van de POM met het oog op coördinatie en afstemming van de eigen werking en advisering op het vlak van organisatie gebonden thema’s.

Profiel

 • Je voldoet minstens aan de diplomavereisten die gelden voor niveau A in de Vlaamse lokale besturen (masterdiploma - voor verdere details zie bijlage bij het Ministerieel Besluit van 19 februari 2013) en je beschikt over minstens vijf jaar relevante werkervaring. In afwijking hiervan wordt je ook toegelaten tot de selectieprocedure als je een diploma bachelor of een hiermee gelijkgesteld diploma bezit op voorwaarde dat dit diploma relevant is voor de functie en op voorwaarde dat je over minstens acht jaar relevante werkervaring beschikt. 
 • Je hebt goede kennis en ervaring in systemische beleidsvoering bij sociaal-economische ruimtegebonden initiatieven met transversale thema’s (zuinig ruimtegebruik, kringloopeconomie, ontsluiting en mobiliteit, parkmanagement, landschappelijke & ecologische kwaliteit, sociale dienstverlening & werknemers en lokale inbedding).
 • Je bent een sterke netwerker, gericht op de samenwerking tussen partners en stakeholders.
 • Je bent een uitstekend onderhandelaar (overtuigen, samenwerken, bemiddelen) en beschikt over voldoende diplomatie en politieke sensitiviteit.
 • Je hebt sterke leidinggevende en coachende capaciteiten.
 • Je beschikt over voldoende affiniteit met de sociaal-economische context in de provincie en met het bedrijfsleven.
 • Je bent besluitvaardig met een resultaatsgerichte en oplossingsgerichte ingesteldheid.
 • Je herkent vernieuwende maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Je detecteert opportuniteiten en bent in staat om deze in een beleidsmatige context te integreren via het aanbrengen van frisse en vernieuwende ideeën.
 • Je bent organisatorisch sterk en werkt planmatig, zelfstandig en nauwgezet.
 • Je bent extern gericht en kan resultaten in de kijker stellen.
 • Je bent flexibel ingesteld, zowel naar taken als naar werkomstandigheden.
 • Vertrouwd zijn met de werking van de overheid is een pluspunt.
 • Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis bij openbare besturen.
 • Je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voor de functie.

Je kan het volledige vacaturebericht raadplegen op www.pomwvl.be/vacatures .